Thứ bảy,  20/08/2022

Các trường đại học công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 2

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) công bố điểm sàn, chiều 10-8 đã có gần 100 trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh nguyện vọng 1 năm 2011.Theo ghi nhận chung, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của một số trường đại học "tốp trên" đều cao hơn điểm sàn khá nhiều như: Đại học Luật Hà Nội điểm chuẩn các khối từ 17,5 đến 20; Trường đại học Ngoại thương cơ sở phía bắc điểm chuẩn từ 18 đến 24 điểm; Trường đại học Y Dược (Đại học Huế) có điểm trúng tuyển từ 18 đến 23 điểm tùy theo ngành... Tuy nhiên, trong số các trường đã công bố điểm chuẩn, số trường phải tuyển sinh nguyện vọng 2 chiếm tỷ lệ khá đông, kể cả những trường có uy tín như: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 610 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào 11 ngành đào tạo; Trường đại học Sư phạm Hà Nội cũng xét tuyển 320 chỉ tiêu nguyện vọng 2; Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tuyển 1.000 chỉ tiêu nguyện vọng 2......

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) công bố điểm sàn, chiều 10-8 đã có gần 100 trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh nguyện vọng 1 năm 2011.

Theo ghi nhận chung, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của một số trường đại học “tốp trên” đều cao hơn điểm sàn khá nhiều như: Đại học Luật Hà Nội điểm chuẩn các khối từ 17,5 đến 20; Trường đại học Ngoại thương cơ sở phía bắc điểm chuẩn từ 18 đến 24 điểm; Trường đại học Y Dược (Đại học Huế) có điểm trúng tuyển từ 18 đến 23 điểm tùy theo ngành… Tuy nhiên, trong số các trường đã công bố điểm chuẩn, số trường phải tuyển sinh nguyện vọng 2 chiếm tỷ lệ khá đông, kể cả những trường có uy tín như: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 610 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào 11 ngành đào tạo; Trường đại học Sư phạm Hà Nội cũng xét tuyển 320 chỉ tiêu nguyện vọng 2; Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tuyển 1.000 chỉ tiêu nguyện vọng 2… Mặt khác, số trường có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 chỉ bằng điểm sàn cũng chiếm tỷ lệ khá nhiều như: Trường đại học Khoa học (Đại học Huế) có 21/31 ngành tuyển sinh lấy điểm trúng tuyển bằng điểm sàn; Trường đại học Đại Nam…

Theo tính toán của Bộ GD và ĐT, số thí sinh dự thi đại học đạt điểm sàn trở lên khoảng hơn 415 nghìn, cao hơn rất nhiều so tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Theo Nhandan