Thứ sáu,  19/08/2022

Thêm nhiều trường phía bắc công bố điểm trúng tuyển

Phần lớn các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển năm 2011. Chúng tôi xin giới thiệu điểm trúng tuyển nói chung và của từng chuyên ngành của một số trường.* Học viện Báo chí tuyên truyềnĐiểm trúng tuyển vào Học viện Báo chí tuyên truyền thấp nhất của khối C là 15 điểm, cao nhất là 22,5 điểm; khối D thấp nhất 15, cao nhất 20 điểm.Cụ thể, ngành Xã hội học, khối C 17 điểm, khối D1- 15,5; Triết học Mác- Lê-nin, khối C 16, D1- 15,5; Chủ nghĩa xã hội khoa học khối C 15,5, Kinh tế chính trị khối C 18, D1- 15,5; Quản lý kinh tế khối C 20,5, D1- 17,5; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khối C 18; Quản lý văn hoá tư tưởng khối C 15; Chính trị học khối C 17,5; Quản lý xã hội khối C 19,5; Tư tưởng Hồ Chí Minh khối C 15; Lịch sử Đảng khối C 15điểm; Giáo dục chính trị khối C 15; Văn hoá học C 16,5, khối D1- 15; Chính sách công khối C 15; Xuất bản C 20,5, khối D1- 17,5; Báo in khối C 19, khối D1-...

Phần lớn các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển năm 2011. Chúng tôi xin giới thiệu điểm trúng tuyển nói chung và của từng chuyên ngành của một số trường.

* Học viện Báo chí tuyên truyền

Điểm trúng tuyển vào Học viện Báo chí tuyên truyền thấp nhất của khối C là 15 điểm, cao nhất là 22,5 điểm; khối D thấp nhất 15, cao nhất 20 điểm.

Cụ thể, ngành Xã hội học, khối C 17 điểm, khối D1- 15,5; Triết học Mác- Lê-nin, khối C 16, D1- 15,5; Chủ nghĩa xã hội khoa học khối C 15,5, Kinh tế chính trị khối C 18, D1- 15,5; Quản lý kinh tế khối C 20,5, D1- 17,5; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khối C 18; Quản lý văn hoá tư tưởng khối C 15; Chính trị học khối C 17,5; Quản lý xã hội khối C 19,5; Tư tưởng Hồ Chí Minh khối C 15; Lịch sử Đảng khối C 15điểm; Giáo dục chính trị khối C 15; Văn hoá học C 16,5, khối D1- 15; Chính sách công khối C 15; Xuất bản C 20,5, khối D1- 17,5; Báo in khối C 19, khối D1- 18; Báo ảnh C 17,5, khối D1- 17; Báo phát thanh khối C 18,5, khối D1- 16,5; Báo truyền hình khối C 22, khối D1- 19; Báo mạng điện tử C 21,5, khối D1- 19; Quay phim truyền hình khối C 19, khối D1- 16; Thông tin đối ngoại khối C 20,5, khối D1- 18,5; Quan hệ quốc tế khối C 22,5, khối D1- 20; Quan hệ công chúng khối C 22,5, khối D1- 20; Quảng cáo khối C 22, khối D1- 19; Biên dịch tiếng Anh khối C 16,5 điểm.

* Học viện Kỹ thuật Mật mã

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 vào trường, ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn thông tin), khối A là 14,5 điểm.

* Trường ĐH Mỏ Địa chất

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường ĐH Mỏ- Địa chất thấp nhất là 14,0 điểm, cao nhất là 17,0 điểm.

Những ngành lấy 14,0 điểm gồm: Khoa dầu khí (Vũng Tàu); Khoa mỏ (Quảng Ninh); Môi trường; Xây Dựng; Cơ điện; Công nghệ thông tin.

Những ngành lấy 14,5 điểm gồm: Khoa địa chất; Khoa trắc địa; Khoa mỏ.

Ngành Kinh tế lấy 15,0 điểm. Khoa dầu khí lấy cao nhất với 17,0 điểm.

Đối với hệ cao đẳng, trường lấy bằng mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các khoa, ngành: Khoa địa chất; Khoa trắc địa; Khoa mỏ; Kinh tế; Cơ điện; Xây dựng.

* Trường ĐH Y tê Công cộng

Điểm trúng tuyển năm 2011, ngành Y tế công cộng, tuyển khối B của nhà trường là 18,0 điểm.

* Trường ĐH Công đoàn

Điểm trúng tuyển theo khối: A-15,0 điểm; D1- 16,5 điểm và C- 17 điểm.

Điểm trúng tuyển theo ngành cụ thể:

Các ngành lấy 15,0 điểm: Bảo hộ Lao động (khối A); Quản trị Kinh doanh (khối A, tuyển cả khối D1- 16,5 điểm); Quản trị nhân lực (khối A, tuyển cả khối D1- 16,5 điểm.

Các ngành lấy 16,5 điểm gồm: Kế toán (khối A, tuyển cả khối D1- 17,0 điểm); Xã hội học (khối D1, tuyển cả khối C- 17,0 điểm); Công tác xã hội (khối D1, tuyển cả khối C- 17,0 điểm); Luật (khối D1, tuyển cả khối C- 18,5 điểm).

Ngành Tài chính Ngân hàng tuyển khói A lấy 17,0 điểm, khối D1 lấy 17,5 điểm.

Những sinh viên đỗ vào trường theo khối nhưng chưa đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được chuyển vào ngành khác còn chỉ tiêu.

Theo Nhandan