Thứ tư,  17/08/2022

Điểm trúng tuyển và chỉ tiêu NV2 vào các trường đại học, cao đẳng thuộc ĐH Đà Nẵng

Các trường đại học, cao đẳng thuộc ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển vào trường, điểm chuẩn vào các ngành đào tạo cũng như chỉ tiêu nguyện vọng 2, điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.* Trường ĐH Sư phạm- Các ngành có điểm chuẩn đã nhân hệ số 2: Sư phạm Toán, khối A, 23,5 điểm; Sư phạm Vật lý, khối A, 20, 5 điểm; Sư phạm Hóa học, khối A, 22 điểm; Sư phạm Sinh học, khối B, 21,5 điểm; Sư phạm Ngữ văn, khối C, 21 điểm; Sư phạm Địa lý, khối C, 20,5 điểm.- Các ngành lấy 13 điểm: Toán ứng dụng, khối A; Công nghệ thông tin, khối A; Sư phạm Tin, khối A; Vật lý, khối A; Hóa học (phân tích môi trường), khối A; Hóa học (hóa dược), khối A; Cử nhân khoa học môi trường, khối A.- Các ngành lấy 13,5 điểm: Giáo dục tiểu học, khối D1.- Các ngành lấy 14 điểm: Báo chí, khối C; Văn hóa học, khối C; Việt Nam học, khối C; Tâm lý học, khối B, C; Giáo dục chính trị, khối C.- Ngành lấy 14,5 điểm: Sư phạm Lịch sử,...

Các trường đại học, cao đẳng thuộc ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển vào trường, điểm chuẩn vào các ngành đào tạo cũng như chỉ tiêu nguyện vọng 2, điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

* Trường ĐH Sư phạm

– Các ngành có điểm chuẩn đã nhân hệ số 2: Sư phạm Toán, khối A, 23,5 điểm; Sư phạm Vật lý, khối A, 20, 5 điểm; Sư phạm Hóa học, khối A, 22 điểm; Sư phạm Sinh học, khối B, 21,5 điểm; Sư phạm Ngữ văn, khối C, 21 điểm; Sư phạm Địa lý, khối C, 20,5 điểm.

– Các ngành lấy 13 điểm: Toán ứng dụng, khối A; Công nghệ thông tin, khối A; Sư phạm Tin, khối A; Vật lý, khối A; Hóa học (phân tích môi trường), khối A; Hóa học (hóa dược), khối A; Cử nhân khoa học môi trường, khối A.

– Các ngành lấy 13,5 điểm: Giáo dục tiểu học, khối D1.

– Các ngành lấy 14 điểm: Báo chí, khối C; Văn hóa học, khối C; Việt Nam học, khối C; Tâm lý học, khối B, C; Giáo dục chính trị, khối C.

– Ngành lấy 14,5 điểm: Sư phạm Lịch sử, khối C.

– Ngành lấy 15 điểm: Giáo dục mầm non, khối M.

– Ngành lấy 16 điểm: Văn học, khối C.

– Ngành lấy 16,5 điểm: Địa lý, khối C; Quản lý tài nguyên- môi trường, khối B.

Trường cũng công bố 647 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2, trong đó ngành Cử nhân Văn học tuyển nhiều nhất với 138 suất, tuyển khối C, điểm sàn nhận hồ sơ từ 16 điểm trở lên. Tiếp đến là ngành Công nghệ thông tin với 114 suất, tuyển khối A, điểm sàn nhận hồ sơ từ 13 điểm trở lên.

– Các ngành tuyển khối A: Toán ứng dụng, 169 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ từ 15,5 điểm trở lên; Sư phạm Tin, 39 suất, từ 13 điểm trở lên; Vật lý, 42 suất, từ 15,5 điểm trở lên; Hóa học (phân tích môi trường), 40 suất, từ 15,5 điểm; Hóa dược, 12 suất, từ 15,5 điểm; Công nghệ khoa học môi trường, 30 suất, từ 13 điểm.

– Các ngành tuyển khối C: Giáo dục chính trị, 46 suất, từ 14 điểm trở lên; Sư phạm Lịch sử, 8 suất, từ 14,5 điểm; Cử nhân tâm lý, 7 suất, tuyển cả khối B, từ 14 điểm; Cử nhân Địa lý, 28 suất, từ 16,5 điểm; Việt Nam học, 28 suất, từ 14 điểm; Văn hóa học, 46 suất, từ 14 điểm trở lên.

* Trường ĐH Bách khoa

Điểm trúng tuyển vào trường khối A là 15,5 điểm. Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học. Ngành Kiến trúc (khối V): Môn vẽ Mỹ thuật hệ số 2

– Những ngành lấy 15,5 điểm: Cơ khí chế tạo máy, Điện kỹ thuật; Xây dựng công trình thủy; Công nghệ Nhiệt- Điện lạnh; Cơ khí động lực; Sư phạm kỹ thuật Điện- Điện tử; Cơ- Điện tử; Công nghệ môi trường; Vật liệu và cấu kiện xây dựng; Tin học xây dựng; Kỹ thuật tàu thủy; Kỹ thuật năng lượng và môi trường; Quản lý môi trường; Quản lý công nghiệp; Công nghệ hóa thực phẩm; Công nghệ Vật liệu; Công nghệ Sinh học.

– Các ngành lấy 16,5 điểm: Điện tử- Viễn thông; Xây dựng cầu- đường; Công nghệ thông tin.

– Lấy 18 điểm: Ngành Kinh tế kỹ thuật (xây dựng và quản lý dự án).

– Lấy 18,5 điểm: Công nghệ chế biến dầu và khí.

– Lấy 19 điểm: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

– Lấy 23 điểm: ngành Kiến trúc, khối V (điểm môn vẽ nhân hệ số 2).

* Trường ĐH Kinh tế

Điểm trúng tuyển vào trường khối A là 17 điểm; khối D là 16,5 điểm. Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học. Trường có hai ngành Kinh tế chính trị và Thống kê- Tin học không mở lớp do không có thí sinh trúng tuyển.

Cụ thể, các ngành lấy khối A 17, khối D 16,5: Quản trị Kinh doanh du lịch và dịch vụ; Quản trị Kinh doanh thương mại; Marketing; Kinh tế phát triển; Kinh tế lao động; Kinh tế và quản lý công; Tin học quản lý; Quản trị nhân lực; Luật học; Luật kinh tế.

– Ngành Kế toán lấy khối A- 19 điểm, khối D 18,5 điểm; Ngành Quản trị kinh doanh tổng quát khối A- 17,5 điểm, khối D- 17 điểm; Ngành Ngoại thương, khối A lấy 18 điểm, khối D- 17,5 điểm; Ngân hàng khối A lấy 18,5 điểm, khối D- 18 điểm; Tài chính doanh nghiệp khối A- 19,5 điểm, khối D 19 điểm; Quản trị tài chính khối A- 18 điểm, khối D- 17,5 điểm; Kiểm toán khối A- 21 điểm, khối D- 20,5 điểm.

* Trường ĐH Ngoại ngữ

Điểm trúng tuyển của trường đã được nhân hệ số 2 đối với môn ngoại ngữ.

– Các ngành lấy 15,5 điểm: Ngôn ngữ tiếng Nga, khối D1,2; Ngôn ngữ Pháp, khối D1,3; Ngôn ngữ Thái Lan, khối D1.

– Ngành lấy 16 điểm: Ngôn ngữ Pháp du lịch, khối D1,3; Sư phạm tiếng Pháp, khối D1,3.

– Ngành lấy 17 điểm: Sư phạm tiếng Trung, khối D1,4; Ngôn ngữ tiếng Trung, khối D1,4; Quốc tế học, khối D1.

– Ngành lấy 17,5 điểm: Ngôn ngữ Hàn Quốc, khối D1; Ngôn ngữ tiếng Nhật, khối D1.

– Ngành lấy 18,5 điểm: Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học, khối D1; Ngôn ngữ Anh, khối D1; Ngôn ngữ Trung thương mại, khối D1,4.

– Ngành lấy 20,5 điểm: Ngôn ngữ Anh thương mại, khối D1.

– Ngành lấy 21 điểm: Sư phạm tiếng Anh, khối D1.

Trường cũng công bố 192 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với điểm sàn xét tuyển đã nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ. Ngành Ngôn ngữ tiếng Nga có 29 suất, điểm nhận hồ sơ khối C là từ 14 trở lên, khối D từ 15,5 trở lên; Ngành Ngôn ngữ Pháp có 31 suất, tuyển khối D1,3, điểm sàn nhận hồ sơ 16; Ngôn ngữ tiếng Trung, 29 suất, khối D1,4, điểm sàn 17; Ngôn ngữ Thái Lan có 34 suất, khối D1, điểm sàn 15,5; Ngôn ngữ Pháp du lịch, có 24 suất, khối D1,3, điểm sàn 16; Cử nhân quốc tế học có 45 suất, khối D1, điểm sàn 17.

* Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Hệ đại học tuyển khối A tất cả các ngành sau đều lấy 13 điểm, bằng mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng cầu- đường; Kinh tế xây dựng và quản lý dự án; Kế toán; Quản trị kinh doanh tổng quát; Ngân hàng.

Hệ cao đẳng các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh thương mại đều tuyển khối A, D1; ngành công nhân kỹ thuật công trình xây dựng tuyển khối A với mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 10 điểm.

Phân hiệu có 283 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Trong đó có 135 chỉ tiêu hệ đại học tuyển khối A, điểm sàn nhận hồ sơ là 13 điểm. Cụ thể cho các ngành: Xây dựng cầu đường có 37 chỉ tiêu; Kinh tế xây dựng và quản lý dự án- 36 chỉ tiêu; Kế toán- 13 chỉ tiêu; Quản trị kinh doanh tổng quát- 32 chỉ tiêu; Ngân hàng- 17 chỉ tiêu.

– Hệ cao đẳng có 148 chỉ tiêu, trong đó các ngành Kế toán- 49 chỉ tiêu, Quản trị kinh doanh thương mại- 50 chỉ tiêu, tuyển khối A, D1; ngành CNKT công trình xây dựng- 49 chỉ tiêu, tuyển khối A đều có mức điểm sàn nhận hồ sơ là 10 điểm.

* Trường cao đẳng Công nghệ và Trường cao đẳng Công nghệ thông tin

Tất cả các ngành đào tạo của hai trường đều xét tuyển nguyện vọng 2.

Trường cao đẳng Công nghệ có 726 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ khối A- 10,5 điểm, khối B- 11 điểm, khối V- 10,5 điểm.

Trường cao đẳng Công nghệ thông tin có 669 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ cho cả ba khối A, D1 và V là 10 điểm.

Theo Nhandan