Thứ ba,  16/08/2022

Thực hiện "Ba đủ" đối với học sinh vùng khó khăn

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đề nghị các Sở GD và ĐT có giải pháp cụ thể, tích cực, giải quyết kịp thời những khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ của năm học mới.Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học bảo đảm theo yêu cầu của các hoạt động dạy và học; bố trí đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường học; ôn tập phụ đạo cho học sinh học yếu; cung ứng đủ sách giáo khoa, giấy, vở cho học sinh... Các Sở GD và ĐT cần tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học", tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học; hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách, vở cho học sinh vùng khó...

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đề nghị các Sở GD và ĐT có giải pháp cụ thể, tích cực, giải quyết kịp thời những khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ của năm học mới.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học bảo đảm theo yêu cầu của các hoạt động dạy và học; bố trí đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường học; ôn tập phụ đạo cho học sinh học yếu; cung ứng đủ sách giáo khoa, giấy, vở cho học sinh…

Các Sở GD và ĐT cần tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương tổ chức “Tháng khuyến học”, tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học; hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách, vở cho học sinh vùng khó khăn, thực hiện yêu cầu “Ba đủ” (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở) đối với học sinh, phát động “Tháng An toàn giao thông” trong các cơ sở giáo dục.

Theo Nhandan