Thứ tư,  07/06/2023

Ða dạng hóa loại hình đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội

Lễ bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường đại học Tài chính Marketing khóa 2 và khóa 12 cao đẳng hệ chính quy. Trường đại học Tài chính Marketing là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Tài chính, là trường đại học đa ngành với nhiều bậc, hệ đào tạo, theo loại hình chính quy, liên thông, ngoài chính quy, đào tạo sau đại học.Sau 35 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý có trình độ cao trong cả nước; bảo đảm chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận. Để hoạt động ngày càng có hiệu quả, trường luôn coi trọng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, động viên, khuyến khích, hỗ trợ về vật chất để các giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ, giảng viên đạt được học vị thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; tổ chức tuyển dụng giảng viên có trình độ cao, có học...


Lễ bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường đại học Tài chính Marketing khóa 2 và khóa 12 cao đẳng hệ chính quy.

Trường đại học Tài chính Marketing là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Tài chính, là trường đại học đa ngành với nhiều bậc, hệ đào tạo, theo loại hình chính quy, liên thông, ngoài chính quy, đào tạo sau đại học.

Sau 35 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý có trình độ cao trong cả nước; bảo đảm chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận. Để hoạt động ngày càng có hiệu quả, trường luôn coi trọng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, động viên, khuyến khích, hỗ trợ về vật chất để các giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ, giảng viên đạt được học vị thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; tổ chức tuyển dụng giảng viên có trình độ cao, có học hàm, học vị từ nơi khác chuyển đến. Tính đến tháng 9-2011, số cán bộ giảng viên, viên chức của trường là 330 người, tăng ba lần so với năm 2004, trong số đó có hơn 250 người là cán bộ, giảng viên với hơn 70% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư.

Quy mô đào tạo của trường tăng nhanh trong những năm gần đây, đạt gần 20 nghìn sinh viên, học viên, trong đó hệ đại học và cao đẳng chính quy 7.800 sinh viên; hệ liên thông đại học chính quy là 5.480 sinh viên; hệ vừa làm vừa học là 3.500 sinh viên, hệ trung cấp chuyên nghiệp 260 sinh viên, hệ đào tạo sau đại học là 150 học viên cao học. Với quy mô đó, hằng năm hơn 3.500 sinh viên tốt nghiệp. Theo khảo sát, số sinh viên ra trường hầu hết đều có việc làm ổn định như thẩm định giá, tin học, ma-két-tinh… Lực lượng này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong thực tiễn hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đóng góp một phần không nhỏ về trình độ nhân lực trong nhu cầu xã hội.

Từ khi trở thành trường đại học, nhất là từ năm 2006 đến nay, hoạt động đào tạo của trường được thực hiện theo đa dạng hóa phương thức, đa cấp độ, đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Nhà trường tổ chức quản lý quy trình đào tạo theo niên chế và tiến đến đào tạo theo học chế tín chỉ. Đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp dạy và sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên, tăng thời lượng thực hành, hướng dẫn sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập. Đáng chú ý, trường chú trọng biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, đến năm học 2011-2012 này, 100% số môn chuyên ngành có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy do trường xuất bản.

Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, từ năm 2009, trường liên kết với Học viện Tài chính đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính – ngân hàng. Đến năm 2011, trường chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và kinh tế tài chính – ngân hàng. Bên cạnh đó, trường đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu tiếp thị và đã mở nhiều lớp đào tạo ngắn hạn về nhiều lĩnh vực khác nhau. Các hoạt động về kiểm định chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, thi cử… được triển khai thông qua Phòng Khảo thí – Quản lý chất lượng. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ, được nhà trường tích cực thực hiện. Riêng từ năm 2006 đến nay, trường đã tham gia thực hiện ba đề tài cấp Nhà nước, 14 đề tài cấp bộ và tương đương, 44 đề tài cấp trường. Trong số đó, nhiều đề tài đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, trường cũng chủ động hợp tác trong và ngoài nước, hợp tác với các doanh nghiệp trong triển khai chương trình đào tạo. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, tài trợ học bổng và giải quyết việc làm sau khi ra trường… Những năm trước đây, trường đã nhận được chương trình tài trợ từ quỹ phi chính phủ; có các chương trình hợp tác để đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho sinh viên và giảng viên từ một đến ba tháng, hoàn chỉnh kiến thức đại học, thạc sĩ với một số trường đại học của Hoa Kỳ, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po…

Theo Nhandan