Thứ sáu,  24/03/2023

Trường CĐYT Lạng Sơn chú trọng đảm bảo chất lượng đào tạo

LSO- Xác định chất lượng giáo dục và đào tạo là một tiêu chí quan trọng để phấn đấu trở thành một trường cao đẳng y tế có uy tín ở khu vực, những năm qua, chương trình đào tạo của nhà trường luôn bám sát, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực y tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội. Sinh viên Trường CĐYT Lạng Sơn thực hành băng bó Để đáp ứng được yêu cầu đó nhà trường đã xây dựng chương trình chi tiết cho chuyên ngành đào tạo, từng học phần của từng đối tượng dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung các học phần đã bám sát vào mục tiêu chung của nhà trường, sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cập nhật các nội dung tiên tiến. Căn cứ...

LSO- Xác định chất lượng giáo dục và đào tạo là một tiêu chí quan trọng để phấn đấu trở thành một trường cao đẳng y tế có uy tín ở khu vực, những năm qua, chương trình đào tạo của nhà trường luôn bám sát, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực y tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội.
Sinh viên Trường CĐYT Lạng Sơn thực hành băng bó


Để đáp ứng được yêu cầu đó nhà trường đã xây dựng chương trình chi tiết cho chuyên ngành đào tạo, từng học phần của từng đối tượng dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung các học phần đã bám sát vào mục tiêu chung của nhà trường, sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cập nhật các nội dung tiên tiến. Căn cứ hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng và hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lạng Sơn đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của 7 mã ngành đào tạo của trường.
Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ĐH-CĐ và TCCN, nhà trường đã thành lập tổ kiểm định chất lượng giáo dục, hiện tại nhà trường đang tiến hành tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Qua công tác tự đánh giá, nhà trường đã xem xét một cách kỹ lưỡng, khách quan đã tạo nên một sự chuyển biến về nhận thức trong hành động từ cán bộ quản lý đến đội ngũ cán bộ giảng viên trong toàn trường. Qua đó, giúp hoàn thiện từng bước các mặt hoạt động từ khâu quản lý đến các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác tài chính.
Đội ngũ cán bộ giảng dạy là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo, vì vậy, trình độ của đội ngũ giảng viên luôn được nhà trường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho giảng viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện tại đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học tương đối cao, nhà trường tiếp tục cử các giảng viên trẻ có năng lực để đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sỹ, năm 2011 có thêm 2 giảng viên bảo vệ luận văn thạc sỹ. Đồng thời ký hợp đồng đào tạo với các bệnh viện tuyến tỉnh làm cơ sở thực tập cho HSSV, mời các cán bộ y tế có chuyên môn cao tham gia giảng dạy lý thuyết và lâm sàng cho HSSV, cử nhiều cán bộ, giảng viên trực tiếp làm công tác chuyên môn tại các bệnh viện, tham gia trực và điều trị tại các khoa phòng của bệnh viện, qua đó vừa nâng cao tay nghề vừa gắn kết giữa nhà trường với các bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường đổi mới công tác tổ chức đánh giá đối với các đề tài nghiên cứu khoa học từ các khâu đăng ký, xây dựng kế hoạch các bước tiến hành, tuyển chọn phê duyệt danh mục đề tài, thẩm định đề cương nghiên cứu, dự toán kinh phí thực hiện cho phù hợp với yêu cầu, tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ trong nghiệm thu đề tài nghiên cứu. Kết quả từ năm 2006 đến nay đã tiến hành nghiên cứu 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 24 đề tài cấp cơ sở.
Công tác biên soạn giáo trình luôn được nhà trường quan tâm, với yêu cầu bắt buộc tất cả các học phần đều phải có giáo trình và tài liệu. Hiện tại nhà trường biên soạn 20 đầu giáo trình đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, 12 giáo trình đang tiếp tục hoàn thiện, trên 1000 đầu sách tại thư viện để phục vụ cho giảng viên, học sinh sinh viên học tập, tham khảo và nghiên cứu.
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, 100% giảng viên trong nhà trường đều áp dụng phương pháp tích cực từ đó kích thích tính tư duy độc lập, sáng tạo của HSSVtrong học tập. Trong giảng dạy các bộ môn việc dự giờ, bình giảng đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp được tiến hành thường xuyên để bài giảng được hoàn thiện hơn. Vì thế, đã có nhiều giảng viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Cơ sở vật chất của nhà trường hàng năm tiếp tục được đầu tư, cải tạo và nâng cấp. Hiện nay nhà trường đã đầu tư 9 bộ máy chiếu để phục vụ cho giảng viên giảng bài sử dụng giáo án điện tử, có 25 phòng thực hành lâm sàng và tiền lâm sàng với các trang thiết bị đầy đủ và hiện đại đảm bảo cho HSSV rèn luyện và nâng cao tay nghề.


Lê Thị Thanh Nga