Thứ sáu,  24/03/2023

Hội Khuyến học Lạng Sơn – 10 năm phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục

LSO-Từ năm 2001, khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép Ban vận động thành lập Hội Khuyến học hoạt động, do tâm huyết với sự nghiệp giáo dục một số nhà giáo đã nghỉ hưu vừa bỏ công nghiên cứu các văn bản của Trung ương, vừa đi học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh bạn như Bắc Ninh, Bắc Giang… và đến ngày 24/5/2001, đại hội thành lập Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn được tiến hành. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang được thực hiện trên khắp các lĩnh vực, vai trò của tri thức đã và đang được khẳng định, song là một tỉnh miền núi biên giới trong cơ chế thị trường, lại vừa trải qua những năm khó khăn đối với ngành GD, nên tầm quan trọng của sự học vẫn chưa được người dân nhận thức một cách đầy đủ. Giáo viên Trường Tiểu học Na Sầm (Văn Lãng) uốn nắn nét chữ cho học sinh - Ảnh: Thanh HòaVì vậy, cho dù tổ chức hội đã được thành lập tại tất cả các huyện, thành phố, song phương thức hoạt động vẫn còn lúng túng, tầm ảnh...

LSO-Từ năm 2001, khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép Ban vận động thành lập Hội Khuyến học hoạt động, do tâm huyết với sự nghiệp giáo dục một số nhà giáo đã nghỉ hưu vừa bỏ công nghiên cứu các văn bản của Trung ương, vừa đi học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh bạn như Bắc Ninh, Bắc Giang… và đến ngày 24/5/2001, đại hội thành lập Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn được tiến hành. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang được thực hiện trên khắp các lĩnh vực, vai trò của tri thức đã và đang được khẳng định, song là một tỉnh miền núi biên giới trong cơ chế thị trường, lại vừa trải qua những năm khó khăn đối với ngành GD, nên tầm quan trọng của sự học vẫn chưa được người dân nhận thức một cách đầy đủ.
Giáo viên Trường Tiểu học Na Sầm (Văn Lãng) uốn nắn nét chữ cho học sinh – Ảnh: Thanh Hòa
Vì vậy, cho dù tổ chức hội đã được thành lập tại tất cả các huyện, thành phố, song phương thức hoạt động vẫn còn lúng túng, tầm ảnh hưởng của nó vẫn chưa thật rộng rãi. Quán triệt các chỉ thị như Chỉ thị 50-CT/TW năm 1999, Chỉ thị 11-CT/TW năm 2007 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học (KH), các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm đến công tác KH, trước hết là chỉ đạo việc thành lập hội KH cấp xã, phường, thị trấn, khuyến khích thành lập các chi hội KH khu phố, thôn bản, cơ quan, dòng họ, dòng tộc…
Khắc phục nhiều khó khăn, từ những mô hình KH đầu tiên, đến nay 100% số xã, phường, thị trấn đã có hội KH và đi vào hoạt động có nền nếp. Các nguồn lực để “tiếp sức” cho công tác giáo dục, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ vùng cao, vùng dân tộc được tới trường; những suất học bổng, những phần quà động viên học sinh giỏi, khen thưởng thầy giáo giỏi… là sự đóng góp của nhân dân, của các cơ quan, tổ chức xã hội… mà hội KH các cấp là đầu mối.
Theo thống kê, trong 10 năm qua đã có gần 10 tỷ đồng cho công tác KH; riêng năm học 2010-2011 đã có trên 1,5 tỷ đồng trợ giúp cho các đối tượng học sinh. Vì vậy, tình trạng học sinh bỏ học do gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã giảm nhiều; năm học vừa qua, tổng số học sinh phổ thông bỏ học chỉ ở mức 0,93%, giảm 0,23% so với năm học trước. Không chỉ là tiền bạc, quan trọng hơn, hội KH các cấp đã tích cực tham gia công tác giáo dục ngoài nhà trường. Do có sự hoạt động mạnh mẽ của các chi hội KH cụm dân cư, khối phố, dòng họ, hội đồng hương… mà công tác giáo dục học sinh ngoài nhà trường có tác dụng hơn trong việc hình thành nhân cách, kỹ năng sống, ý thức tuân thủ pháp luật của học sinh sinh viên.
Là một tổ chức xã hội gắn liền với hoạt động giáo dục, mối liên hệ giữa các hội, chi hội KH với các nhà trường chặt chẽ hơn. Là những người đã từng có những năm tháng hoạt động trong ngành GD, hơn ai hết, mỗi cán bộ của các hội KH, hội cựu giáo chức thường có những đóng góp thiết thực vào phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Hội KH các cấp đã có đóng góp rất lớn lao trong xây dựng và tổ chức hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ). Đến nay, tất cả 226 xã, phường, thị trấn đều có trung tâm HTCĐ. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có trên 1,2 triệu lượt người đến học tập tại các trung tâm HTCĐ, bước đầu hình thành một xã hội học tập.
Việc Hội KH Lạng Sơn 4 lần được nhận bằng khen của Trung ương Hội; năm 2010, được nhận bức trướng của Trung ương Hội; nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen, kỷ niệm chương; Hội KH tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá là một tổ chức xã hội hoạt động tốt… Đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với những cống hiến lặng thầm của những cán bộ làm công tác KH.
Không biên chế, không trụ sở, không kinh phí, chỉ có sự nhiệt tâm với công tác nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, những cán bộ hội từ cấp tỉnh đến cơ sở đã có những đóng góp lớn lao trong công tác KH ở Lạng Sơn.

Được công nhận là tổ chức hội xã hội hoạt động “có tính chất đặc thù” theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn mới của đất nước, Hội KH Lạng Sơn sẽ có điều kiện hơn để phát triển và mở rộng hoạt động; có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp KH, khuyến tài, xây dựng một xã hội học tập.

Minh Hồng