Thứ ba,  21/03/2023

Trường CĐSP Lạng Sơn hướng tới đào tạo theo nhu cầu xã hội

LSO-Với trên 95% giáo viên từ cấp THCS đến mầm non của GD Lạng Sơn trưởng thành từ mái trường này, lịch sử của Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Lạng Sơn luôn gắn liền với sự phát triển của GD Lạng Sơn. Nếu coi giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng GD, thì chất lượng GD Lạng Sơn hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng đào tạo của nhà trường. Trước yêu cầu mới của công tác đào tạo và sự đổi mới của công tác giáo dục đại học, cao đẳng, việc đảm bảo chất lượng đào tạo và đào tạo theo nhu cầu xã hội đã đặt ra cho nhà trường yêu cầu đổi mới toàn diện, từ công tác tuyển sinh, đảm bảo chất lượng “đầu vào”, đào tạo gắn với thực tiễn phổ thông, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp với phương châm thiết thực, hiệu quả, đánh giá sát với thực tế, năng lực trình độ của học sinh sinh viên (HSSV).Những sinh viên - cán bộ đoàn xuất sắc trong hội thi cán bộ đoàn...

LSO-Với trên 95% giáo viên từ cấp THCS đến mầm non của GD Lạng Sơn trưởng thành từ mái trường này, lịch sử của Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Lạng Sơn luôn gắn liền với sự phát triển của GD Lạng Sơn. Nếu coi giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng GD, thì chất lượng GD Lạng Sơn hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng đào tạo của nhà trường.
Trước yêu cầu mới của công tác đào tạo và sự đổi mới của công tác giáo dục đại học, cao đẳng, việc đảm bảo chất lượng đào tạo và đào tạo theo nhu cầu xã hội đã đặt ra cho nhà trường yêu cầu đổi mới toàn diện, từ công tác tuyển sinh, đảm bảo chất lượng “đầu vào”, đào tạo gắn với thực tiễn phổ thông, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp với phương châm thiết thực, hiệu quả, đánh giá sát với thực tế, năng lực trình độ của học sinh sinh viên (HSSV).
Những sinh viên – cán bộ đoàn xuất sắc trong hội thi cán bộ đoàn giỏi của Trường CĐSP Lạng Sơn
Trong năm học 2010-2011, với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng GD”, nhà trường dành ưu tiên cho công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (QLGD), coi đây là “chìa khóa” để đảm bảo chuẩn đào tạo. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, Đề án 281 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD, Nghị quyết 08 của Ban cán sự Đảng bộ GD&ĐT về phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm giai đoạn 2007-2015, nhà trường đã rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên; trong 159 cán bộ công chức, giáo viên được đánh giá có 71 người đạt xuất sắc, 81 người loại khá; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ và bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ, sử dụng có hiệu quả lực lượng cán bộ giảng dạy phương pháp bộ môn vào công tác rèn luyện nghiệp vụ cho HSSV.
Đối với HSSV, công tác giáo dục toàn diện được coi trọng, trong đó chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức, đoàn thể của nhà trường dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường trong công tác giáo dục, rèn luyện HSSV. Vì vậy chất lượng đào tạo bồi dưỡng được nâng lên. Kết quả xếp loại học tập năm học 2010-2011 với tổng số 1234 HSSV, tỷ lệ khá giỏi đã chiếm 33,7%; xếp loại rèn luyện có 48,9% đạt loại tốt và xuất sắc; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp các lớp đạt từ 98,7% đến 99,2%.
Trong học kỳ I đã tổ chức hội thi rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV với các nội dung như hùng biện, hiểu biết, tự chọn. Thông qua hội thi góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và phong trào rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng rèn luyện họ về ý thức học tập, tích lũy kiến thức, hình thành kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng cao đối với tình hình thực tế và yêu cầu xã hội.
Triển khai công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp với phương châm hiệu quả thiết thực, đánh giá sát với thực tế năng lực, trình độ của HSSV. Tiếp tục tổ chức các đoàn thực tập theo phương thức “gửi thẳng” để phát huy tính tự quản của HSSV. Tổ chức hội nghị liên tịch thực tập sư phạm tốt nghiệp để thống nhất về nội dung, hình thức, thời gian và phương pháp đánh giá. Đối với thực tập sư phạm vòng 1, cử cán bộ giáo viên trẻ tham gia làm trưởng đoàn để tích lũy kinh nghiệm.
Thực hiện tốt công tác thực hành, thí nghiệm, thư viện; nhiều khoa đã cử giảng viên, sinh viên đi thực tế phổ thông và thực tế chuyên ngành; chỉ đạo các đơn vị tổ chức dạy thể nghiệm chương trình phổ thông với đối tượng là học sinh phổ thông. Tăng cường cử giảng viên đi thực tế tại các trường phổ thông nhằm mang tính “khảo sát” thực trạng dạy và học tại các trường phổ thông hiện nay, vừa nắm bắt các vấn đề về đội ngũ giáo viên – “sản phẩm” của nhà trường khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đào tạo theo nhu cầu xã hội là hướng tất yếu của các nhà trường chuyên nghiệp hiện nay. Nắm bắt lộ trình đổi mới của giáo dục phổ thông, có khảo sát, thông tin 2 chiều về khả năng tác nghiệp thực tế của đội ngũ giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi nâng cao chất lượng của GD.

Minh Hồng