Chủ nhật,  23/01/2022

Doanh nghiệp "lắc đầu" vì SV thiếu kỹ năng mềm

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo về giáo dục đại học các nước Đông Á - Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam. Và vấn đề rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên trước khi ra trường được xem là một điểm yếu của giáo dục ĐH ở Việt Nam.Theo báo cáo này, giáo dục đại học tại Việt Nam hiện còn tồn tại nhiều điểm yếu. Hai điểm nổi bật mà WB chỉ ra đó là đầu ra cho những nghiên cứu tại các trường đại học Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và các sinh viên mới tốt nghiệp luôn có khả năng hạn chế về trình độ giao tiếp tiếng Anh.Hạn chế về trình độ tiếng Anh và thiếu các kỹ năng mềm khiến sinh viên Việt thường thất thế trong các buổi phỏng vấn Bên cạnh đó, các nhóm kĩ năng cần thiết cũng chưa được trang bị đầy đủ cho sinh viên Việt. Người sử dụng lao động Việt Nam nhận thấy sự yếu kém đặc biệt nghiêm trọng trong kĩ năng giao tiếp và tiếng Anh cũng như kiến thức thực tế trong công việc của...

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo về giáo dục đại học các nước Đông Á – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam. Và vấn đề rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên trước khi ra trường được xem là một điểm yếu của giáo dục ĐH ở Việt Nam.

Theo báo cáo này, giáo dục đại học tại Việt Nam hiện còn tồn tại nhiều điểm yếu. Hai điểm nổi bật mà WB chỉ ra đó là đầu ra cho những nghiên cứu tại các trường đại học Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và các sinh viên mới tốt nghiệp luôn có khả năng hạn chế về trình độ giao tiếp tiếng Anh.

Doanh nghiệp “lắc đầu” vì SV thiếu kỹ năng mềm

Hạn chế về trình độ tiếng Anh và thiếu các kỹ năng mềm khiến sinh viên Việt thường thất thế trong các buổi phỏng vấn

Bên cạnh đó, các nhóm kĩ năng cần thiết cũng chưa được trang bị đầy đủ cho sinh viên Việt. Người sử dụng lao động Việt Nam nhận thấy sự yếu kém đặc biệt nghiêm trọng trong kĩ năng giao tiếp và tiếng Anh cũng như kiến thức thực tế trong công việc của một sinh viên mới ra trường.
Việc thiếu kĩ năng mềm được thể hiện rõ nhất trong các ngành công nghệ chuyên sâu, làm hạn chế khả năng cải tiến và đổi mới công nghệ. Rõ ràng việc đào tạo kĩ năng mềm tại Việt Nam còn quá nhiều yếu kém và đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ.
Nguyên nhân của chất lượng giá dục hiện vẫn chưa phát triển là các trường không chú trọng vào nghiên cứu về chất lượng và có rất ít đại học đào tạo lĩnh vự ứng dụng phát triển công nghệ.
WB cũng đưa ra những con số đáng buồn như chỉ có gần 3% các doanh nghiệp hợp tác với các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu về vấn đề phát triển sản phẩm. Không tới 20% số giảng viên Việt Nam có trình độ tiến sĩ. Hoạt động của họ chủ yếu là giảng dạy nên ít tập trung vào nghiên cứu.

Theo VTC