Thứ năm,  27/01/2022

Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 SEAMEO về giáo dục cơ bản

“Chia sẻ kinh nghiệm phát triển giáo dục hoà nhập tại các nước Đông Nam Á” là chủ đề của Hội nghị lần thứ 2 quan chức cấp cao Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về giáo dục cơ bản, khai mạc sáng nay, 18-10 tại Đà Nẵng.Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu, là quan chức cấp cao Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, các thành viên liên kết của SEAMEO, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Minh Hiển chủ trì Hội nghị.Đại biểu dự Hội nghị được nghe các bản tham luận về thực trạng giáo dục hoà nhập trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của mỗi nước ; chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức giáo dục hoà nhập đã triển khai và đề xuất hướng liên kết, hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục cơ bản Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu...


“Chia sẻ kinh nghiệm phát triển giáo dục hoà nhập tại các nước Đông Nam Á” là chủ đề của Hội nghị lần thứ 2 quan chức cấp cao Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về giáo dục cơ bản, khai mạc sáng nay, 18-10 tại Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu, là quan chức cấp cao Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, các thành viên liên kết của SEAMEO, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Minh Hiển chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị được nghe các bản tham luận về thực trạng giáo dục hoà nhập trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của mỗi nước ; chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức giáo dục hoà nhập đã triển khai và đề xuất hướng liên kết, hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục cơ bản Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu thêm về tiến trình đổi mới và hợp tác trong khu vực về lĩnh vực này.

Thời gian qua, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á đã có nhiều cố gắng phát triển giáo dục hoà nhập cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Điều đó được thể hiện trên nhiều phương diện : Hoạch định chính sách ; Đào tạo nguồn nhân lực ; Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và công tác nghiên cứu giáo dục hoà nhập. Việt Nam đã đạt được những thành tựu bước đầu trong việc xây dựng môi trường tiếp cận giáo dục bình đẳng và có chất lượng cho đối tượng trẻ em hoàn cảnh khó khăn nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng. Nhằm hướng đến một nền giáo dục có chất lượng cao, đảm bảo cơ hội bình đẳng với mọi trẻ em.

Hội nghị SEAMEO kéo dài trong 3 ngày, từ 18 đến 20-10-2011.

Theo Nhandan