Chủ nhật,  23/01/2022

Cách chức Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đác Song

Sáng 21-10, Phó Chủ tịch UBND huyện Đác Song Nguyễn Hữu Khánh cho biết : Ngày 20-10, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật huyện Phan Đình Hiến đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Đăng Nhựt, Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện.Theo kết quả Thanh tra của Thanh tra tỉnh Đác Nông, từ năm 2008 đến nay, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đác Song đã triển khai, thực hiện một số chương trình, dự án của ngành Giáo dục trên địa bàn nhưng để thất thoát nguồn vốn lớn, làm các chương trình, dự án không đạt được kết quả như đã đề ra.Bên cạnh đó, Phòng còn được UBND huyện giao làm chủ đầu tư xây dựng nhiều công trình trường học, phòng đa năng trên địa bàn, nhưng do năng lực quản lý yếu kém, nên đã bị các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công “qua mặt” cắt xén khối lượng, vật liệu xây dựng… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công...

Sáng 21-10, Phó Chủ tịch UBND huyện Đác Song Nguyễn Hữu Khánh cho biết : Ngày 20-10, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật huyện Phan Đình Hiến đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Đăng Nhựt, Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện.

Theo kết quả Thanh tra của Thanh tra tỉnh Đác Nông, từ năm 2008 đến nay, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đác Song đã triển khai, thực hiện một số chương trình, dự án của ngành Giáo dục trên địa bàn nhưng để thất thoát nguồn vốn lớn, làm các chương trình, dự án không đạt được kết quả như đã đề ra.

Bên cạnh đó, Phòng còn được UBND huyện giao làm chủ đầu tư xây dựng nhiều công trình trường học, phòng đa năng trên địa bàn, nhưng do năng lực quản lý yếu kém, nên đã bị các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công “qua mặt” cắt xén khối lượng, vật liệu xây dựng… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình.

Theo Nhandan