Thứ tư,  26/01/2022

Hủy kết quả thi liên thông do sai phạm của Trường đại học Bách khoa Ðà Nẵng

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Bùi Văn Ga cho biết, đã quyết định hủy kết quả thi, tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) tổ chức tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh do có sai phạm.Theo đó, kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh ngày 22 và 23-10 khi cơ sở liên kết đào tạo không đúng quy định; không có văn bản của Bộ GD và ĐT cho phép tuyển sinh đào tạo chính quy ngoài cơ sở chính của trường; tổ chức thi, tuyển sinh không nghiêm túc, không đúng các quy định của quy chế thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng.Bộ GD và ĐT cũng yêu cầu Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ kinh phí dự thi, xin lỗi thí sinh dự kỳ thi đồng thời yêu...

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Bùi Văn Ga cho biết, đã quyết định hủy kết quả thi, tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) tổ chức tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh do có sai phạm.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh ngày 22 và 23-10 khi cơ sở liên kết đào tạo không đúng quy định; không có văn bản của Bộ GD và ĐT cho phép tuyển sinh đào tạo chính quy ngoài cơ sở chính của trường; tổ chức thi, tuyển sinh không nghiêm túc, không đúng các quy định của quy chế thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Bộ GD và ĐT cũng yêu cầu Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ kinh phí dự thi, xin lỗi thí sinh dự kỳ thi đồng thời yêu cầu Đại học Đà Nẵng kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi.

Theo Nhandan