Thứ hai,  26/09/2022

Chất lượng đào tạo của Trường CĐSP Lạng Sơn qua hoạt động thực tiễn

Mục tiêu mà Trường CĐSP Lạng Sơn luôn hướng tới là đào tạo đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có tri thức, có kỹ năng và phương pháp làm việc. Khi ra trường, ngoài khả năng làm việc độc lập, còn phải biết cộng tác, hòa nhập với cộng đồng và phải đạt hiệu quả cao trong mỗi công việc vì sự phát triển chung của xã hội. Những kết quả đạt được là những bước đi đúng hướng của nhà trường trong mục tiêu “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng vững mạnh.

LSO-Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Văn Quan có 1.048 cán bộ, giáo viên được đào tạo tại Trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) Lạng Sơn, chiếm tỷ lệ 92% tổng số cán bộ, giáo viên toàn huyện. Là đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn cán bộ, giáo viên do Trường CĐSP Lạng Sơn đào tạo, Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan đánh giá cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ giáo viên qua thực tiễn công tác giảng dạy.
Hội thi giảng viên giỏi Trường CĐSP Lạng Sơn – Ảnh: Hà Thúy Hằng
Có thể khẳng định, Trường CĐSP Lạng Sơn đã coi trọng công tác rèn luyện và hình thành ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên (SV) ngay từ trong nhà trường. Do vậy khi ra trường, trách nhiệm của người thầy một lần nữa được củng cố hoàn thiện và kết quả cho thấy đội ngũ cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT huyện Văn Quan trong những năm qua luôn nghiêm túc chấp hành tốt kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn của ngành, không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý kỷ luật.
Do được đào tạo bài bản trong trường sư phạm, qua kinh nghiệm các lần kiến tập, thực tập và sự tự học của SV, nên khi bước vào nghề, nhìn chung đội ngũ cán bộ giáo viên của ngành biết tự lên kế hoạch công việc cho bản thân, xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sát với địa phương nơi công tác; có khả năng tư duy, năng lực sáng tạo. Trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã phát huy khả năng này để giúp cho các đơn vị trường học tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT đã làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học, trang bị, bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học cho các cấp học, đặc biệt là làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
Đa số giáo viên biết tự xử lý công việc như xác định mục tiêu, lập kế hoạch, thu thập thông tin, chuẩn bị các nguồn lực, báo cáo kết quả. Khi làm việc theo nhóm, giáo viên có khả năng phối hợp, làm việc chung với nhiều người. Về công tác giảng dạy, chất lượng đào tạo SV ở Trường CĐSP Lạng Sơn ngày càng hiệu quả, vững về kiến thức, khá về nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và phương pháp mới, đáp ứng tốt chương trình, nội dung, phương pháp. Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng trình bày, khả năng chịu áp lực công việc của giáo viên cũng được bộc lộ qua công tác chủ nhiệm lớp, giáo viên tổng phụ trách đội và các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao. Tuy nhiên, trình độ ngoại ngữ và tin học nhìn chung giáo viên ngoài chuyên ngành được đào tạo chính quy thì số cán bộ, giáo viên có được 2 trình độ trên còn nhiều hạn chế.
Mục tiêu mà Trường CĐSP Lạng Sơn luôn hướng tới là đào tạo đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có tri thức, có kỹ năng và phương pháp làm việc. Khi ra trường, ngoài khả năng làm việc độc lập, còn phải biết cộng tác, hòa nhập với cộng đồng và phải đạt hiệu quả cao trong mỗi công việc vì sự phát triển chung của xã hội. Những kết quả đạt được là những bước đi đúng hướng của nhà trường trong mục tiêu “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng vững mạnh.

Lành Thị Huệ