Thứ bảy,  01/10/2022

Nâng cấp Cao đẳng Nội vụ Hà Nội lên Đại học

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội được nâng cấp lên đại học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Nội vụ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban...

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội được nâng cấp lên đại học
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Nội vụ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo Dantri