Chủ nhật,  25/09/2022

Công nhận 154 nhà giáo quân đội đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 15-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố quyết định công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng và khen thưởng các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2011.Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.Năm 2011, toàn quân có 154 nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng và 53 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Các nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm nay là tấm gương mẫu mực về nhân cách người thầy, có nhiều công lao đóng góp trong chỉ đạo các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của quân đội cũng như cả nước. Các GS, PGS được công nhận đạt tiêu chuẩn đợt này được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn,...

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 15-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố quyết định công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng và khen thưởng các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2011.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Năm 2011, toàn quân có 154 nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng và 53 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Các nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm nay là tấm gương mẫu mực về nhân cách người thầy, có nhiều công lao đóng góp trong chỉ đạo các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của quân đội cũng như cả nước. Các GS, PGS được công nhận đạt tiêu chuẩn đợt này được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, có phẩm chất tốt, trưởng thành trong chiến đấu, công tác và rèn luyện từ thực tiễn; yêu ngành, yêu nghề, có nhiều thành tích trong giảng dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Theo Nhandan