Thứ năm,  06/10/2022

25 trường ĐH được cấp bù học phí

25 trường ĐH có đào tạo sinh viên sư phạm sẽ được cấp bù học phí năm 2012.Bộ GD&ĐT vừa chỉ đạo 25 trường ĐH, CĐ trực thuộc Bộ rà soát tình hình cung cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2012.Theo lãnh đạo bộ, để có cơ sở rà soát số kinh phí ngân sách cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và tổng hợp nhu cầu năm 2012, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường báo cáo qui mô học sinh, sinh viên hệ chính qui tập trung ngành sư phạm theo học trong năm 2011, tình hình thực hiện kinh phí cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và dự kiến kinh phí cấp bù năm 2012.25 trường ĐH bộ yêu cầu rà soát là ĐH Tây Bắc, ĐH Tây Nguyên, ĐH Đà Lạt, ĐH TDTT Hà Nội, ĐH Sư phạm TDTT TPHCM, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, ĐH Nông nghiệp Hà nội, ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thái nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Cần thơ, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2,...

25 trường ĐH có đào tạo sinh viên sư phạm sẽ được cấp bù học phí năm 2012.

Bộ GD&ĐT vừa chỉ đạo 25 trường ĐH, CĐ trực thuộc Bộ rà soát tình hình cung cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2012.


25 trường ĐH được cấp bù học phí

Theo lãnh đạo bộ, để có cơ sở rà soát số kinh phí ngân sách cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và tổng hợp nhu cầu năm 2012, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường báo cáo qui mô học sinh, sinh viên hệ chính qui tập trung ngành sư phạm theo học trong năm 2011, tình hình thực hiện kinh phí cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và dự kiến kinh phí cấp bù năm 2012.

25 trường ĐH bộ yêu cầu rà soát là ĐH Tây Bắc, ĐH Tây Nguyên, ĐH Đà Lạt, ĐH TDTT Hà Nội, ĐH Sư phạm TDTT TPHCM, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, ĐH Nông nghiệp Hà nội, ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thái nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Cần thơ, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Vinh, ĐH Qui Nhơn, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Đồng Tháp, CĐ Sư phạm TƯ, CĐ Sư phạm TƯ Nha Trang, CĐ Sư phạm TƯ TP HCM, Học viện Quản lý Giáo dục.

Báo cáo của đơn vị được gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 28/11/2011.

Theo Vtc.vn