Thứ hai,  04/12/2023

Tăng cường tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

Quỹ Unilever Việt Nam (UVF) phối hợp Vụ Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm năm Dự án "Tăng cường tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân và chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non".Dự án được triển khai từ năm 2007 đến 2011 tại 25 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với tổng số tiền tài trợ 10 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại 175 trường học với 60 nghìn trẻ em được hưởng lợi thông qua việc tuyên truyền và rèn luyện kỹ năng vệ sinh cá nhân. Thời gian tới, Quỹ Unilever Việt Nam và Vụ Mầm non tiếp tục xây dựng một dự án năm năm với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ mầm...

Quỹ Unilever Việt Nam (UVF) phối hợp Vụ Mầm non – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm năm Dự án “Tăng cường tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân và chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non”.
Dự án được triển khai từ năm 2007 đến 2011 tại 25 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với tổng số tiền tài trợ 10 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại 175 trường học với 60 nghìn trẻ em được hưởng lợi thông qua việc tuyên truyền và rèn luyện kỹ năng vệ sinh cá nhân. Thời gian tới, Quỹ Unilever Việt Nam và Vụ Mầm non tiếp tục xây dựng một dự án năm năm với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non.


Theo Nhandan