Thứ hai,  04/12/2023

Quảng Bình xóa trường bán công

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ XVI (diễn ra từ 30-11 đến 2-12) đã thông qua nghị quyết chuyển đổi trường THPT bán công Đồng Hới sang công lập. Như vậy, Quảng Bình đã xóa bỏ toàn bộ số trường học theo loại hình bán công tồn tại trong hơn 12 năm qua ở tỉnh này.Trước đó, cuối năm 2010 tỉnh Quảng Bình cũng đã chuyển 111 trường THPT và mầm non bán công sang công lập.Sau khi chuyển đổi, tỉnh bổ sung quỹ biên chế gần 650 người và mỗi năm cấp khoảng 40 tỷ đồng để các trường hoạt động.Cùng với việc xóa bỏ toàn bộ trường học loại hình bán công, tỉnh Quảng Bình khuyến khích các thành phần xã hội thành lập trường tư thục. Hiện đã có hai doanh nghiệp xúc tiến dự án xây dựng tổ hợp trường tư thục, trong đó Trường TH và THCS Chu Văn An đã đi vào hoạt...

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ XVI (diễn ra từ 30-11 đến 2-12) đã thông qua nghị quyết chuyển đổi trường THPT bán công Đồng Hới sang công lập. Như vậy, Quảng Bình đã xóa bỏ toàn bộ số trường học theo loại hình bán công tồn tại trong hơn 12 năm qua ở tỉnh này.

Trước đó, cuối năm 2010 tỉnh Quảng Bình cũng đã chuyển 111 trường THPT và mầm non bán công sang công lập.

Sau khi chuyển đổi, tỉnh bổ sung quỹ biên chế gần 650 người và mỗi năm cấp khoảng 40 tỷ đồng để các trường hoạt động.

Cùng với việc xóa bỏ toàn bộ trường học loại hình bán công, tỉnh Quảng Bình khuyến khích các thành phần xã hội thành lập trường tư thục. Hiện đã có hai doanh nghiệp xúc tiến dự án xây dựng tổ hợp trường tư thục, trong đó Trường TH và THCS Chu Văn An đã đi vào hoạt động.

Theo Nhandan