Thứ ba,  16/08/2022

Sẽ tiếp tục cử cán bộ, giảng viên ra nước ngoài đào tạo

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục đề nghị Nhà nước kéo dài Đề án 322 đến hết năm 2014 để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu khoa học và giảng viên đại học. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2000-2011 do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 9/12.Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, trong thời gian 10 năm, đề án 322 đã đào tạo được 4.590 người đi học đại học và sau đại học tại 832 cơ sở đào tạo ở 34 nước, trong đó có nhiều cơ sở đào tạo thuộc nhóm 50 trường hàng đầu trên thế giới. Trong số đó có 2268 người đi học tiến sĩ; 1182 người đi học thạc sĩ; 240 người đi thực tập và 900 người đi học đại học.So với chỉ tiêu đề ra của đề án tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ (tỷ lệ tiến sĩ 50%, thạc sĩ 25%) thì kết quả đã gần đạt mục tiêu. Theo đó, 95% lưu học sinh hoàn thành...

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục đề nghị Nhà nước kéo dài Đề án 322 đến hết năm 2014 để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu khoa học và giảng viên đại học.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2000-2011 do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 9/12.
Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, trong thời gian 10 năm, đề án 322 đã đào tạo được 4.590 người đi học đại học và sau đại học tại 832 cơ sở đào tạo ở 34 nước, trong đó có nhiều cơ sở đào tạo thuộc nhóm 50 trường hàng đầu trên thế giới. Trong số đó có 2268 người đi học tiến sĩ; 1182 người đi học thạc sĩ; 240 người đi thực tập và 900 người đi học đại học.
So với chỉ tiêu đề ra của đề án tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ (tỷ lệ tiến sĩ 50%, thạc sĩ 25%) thì kết quả đã gần đạt mục tiêu. Theo đó, 95% lưu học sinh hoàn thành kế hoạch học tập và về nước đúng thời gian quy định.
Nhằm bù đắp thêm thiếu hụt của đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao hiện nay, Bộ GD-ĐT đã đề nghị xem xét cho phép đề án được tiếp tục thực hiện tuyển sinh đến hết năm 2014 và kết thúc vào năm 2020 với số lượng và chỉ tiêu bằng với số lượng và chỉ tiêu đã được phê duyệt theo đề án 322 nhưng với cơ cấu chỉ tiêu thay đổi như sau: tổng chỉ tiêu tiến sĩ là 200 chủ yếu dành cho cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, NCKH; 1.000 thạc sĩ (bao gồm đào tạo cho các trường ĐH, CĐ và các cơ quan nhà nước, ưu tiên đào tạo nguồn cho đề án 911); 200 chỉ tiêu ĐH, 100 chỉ tiêu tuyển tiếp sinh thạc sĩ và tiến sĩ; 100 thực tập sinh.
Những đối tượng này, sẽ đào tạo theo hình thức toàn thời gian ở nước ngoài là chính. Riêng đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ sẽ dành tối đa là 15% cho diện đào tạo phối hợp.

Đào tạo trình độ tiến sĩ chỉ tập trung dành cho các đối tượng không phải là giảng viên ĐH, CĐ, trong tổng số chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ sẽ dành khoảng 75% cho đối tượng giảng viên ĐH, CĐ để tạo nguồn cho việc đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 và 25% còn lại cho tất cả các đối tượng khác theo quy định của đề án. Riêng chỉ tiêu đào tạo ĐH sẽ bao gồm các nhóm đối tượng diện xuất sắc; chỉ tiêu đào tạo thực tập sinh thực hiện như quy định của đề án 322. Tỷ lệ chỉ tiêu học bổng dành cho khối cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhà nước không quá 10% tổng chỉ tiêu chung hàng năm.

Tán thành với đề nghị của Bộ GD-ĐT, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ GD-ĐT phải đề xuất một đề án mới về việc cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, trình Chính phủ chậm nhất 15/2/2012. Đề án này sẽ tập trung vào phần đề án 911 chưa đáp ứng được và tập trung bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật cho đất nước.

Theo Dantri