Thứ ba,  06/06/2023

Ðại học quốc gia TP Hồ Chí Minh thay đổi trong tuyển sinh

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra phương án và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 với tổng chỉ tiêu bậc đại học gần 13 nghìn sinh viên.Cụ thể: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tuyển 2.850 sinh viên; Đại học Quốc tế 800; Đại học Kinh tế - Luật 1.700 và Khoa Y 100; Đại học Khoa học tự nhiên 2.800; Đại học Công nghệ thông tin 660 và Đại học Bách khoa tuyển 3.800 sinh viên. Năm nay về tổng thể, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vẫn tổ chức thi theo phương án "ba chung", song sẽ có một số điểm mới. Các trường Bách khoa, Khoa học xã hội và nhân văn, Công nghệ thông tin áp dụng nhân hệ số cho các môn thi phù hợp với nhóm ngành/ngành trong xét tuyển; năm trường thành viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ bổ sung khối A1 vào khối tuyển sinh nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung khối thi này. Tiếp tục tăng cường liên thông kết quả xét tuyển trong hệ thống cũng như nội bộ từng trường bằng...

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra phương án và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 với tổng chỉ tiêu bậc đại học gần 13 nghìn sinh viên.
Cụ thể: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tuyển 2.850 sinh viên; Đại học Quốc tế 800; Đại học Kinh tế – Luật 1.700 và Khoa Y 100; Đại học Khoa học tự nhiên 2.800; Đại học Công nghệ thông tin 660 và Đại học Bách khoa tuyển 3.800 sinh viên. Năm nay về tổng thể, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vẫn tổ chức thi theo phương án “ba chung”, song sẽ có một số điểm mới. Các trường Bách khoa, Khoa học xã hội và nhân văn, Công nghệ thông tin áp dụng nhân hệ số cho các môn thi phù hợp với nhóm ngành/ngành trong xét tuyển; năm trường thành viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ bổ sung khối A1 vào khối tuyển sinh nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung khối thi này. Tiếp tục tăng cường liên thông kết quả xét tuyển trong hệ thống cũng như nội bộ từng trường bằng các nguyện vọng 1B, 1C và đề nghị cho phép tuyển thẳng học sinh phổ thông năng khiếu.


Theo Nhandan