Thứ hai,  03/10/2022

Phạt hành chính sáu đơn vị đào tạo có yếu tố nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với sáu đơn vị đào tạo có yếu tố nước ngoài. Theo đó, phạt Công ty TNHH Đào tạo FTMS với mức phạt là 10 triệu đồng vì hoạt động thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân Kế toán ứng dụng trái quy định.Phạt Công ty TNHH Đào tạo Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh Xin-ga-po (Sibme) và Công ty TNHH Melior Việt Nam mỗi đơn vị 67,5 triệu đồng vì hoạt động mở lớp đào tạo và tuyển sinh chương trình cao đẳng (CĐ) và cử nhân khoa học sai quy định. Phạt Trường đại học (ĐH) Hoa Sen 32,5 triệu đồng do hoạt động mở lớp đào tạo cử nhân và hoạt động tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế với Trường Du lịch và Khách sạn Vatel - Cộng hòa Pháp khi chưa được phép của Bộ GD và ĐT. Phạt Viện ĐH Mở Hà...
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với sáu đơn vị đào tạo có yếu tố nước ngoài. Theo đó, phạt Công ty TNHH Đào tạo FTMS với mức phạt là 10 triệu đồng vì hoạt động thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân Kế toán ứng dụng trái quy định.

Phạt Công ty TNHH Đào tạo Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh Xin-ga-po (Sibme) và Công ty TNHH Melior Việt Nam mỗi đơn vị 67,5 triệu đồng vì hoạt động mở lớp đào tạo và tuyển sinh chương trình cao đẳng (CĐ) và cử nhân khoa học sai quy định. Phạt Trường đại học (ĐH) Hoa Sen 32,5 triệu đồng do hoạt động mở lớp đào tạo cử nhân và hoạt động tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế với Trường Du lịch và Khách sạn Vatel – Cộng hòa Pháp khi chưa được phép của Bộ GD và ĐT. Phạt Viện ĐH Mở Hà Nội

Theo Nhandan