Thứ sáu,  23/02/2024

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2012

Với khẩu hiệu “Học để trở thành người công dân tốt”, tuần lễ học tập suốt đời năm nay tập trung triển khai rộng ở tất cả các cơ sở GD, loại hình GD với nhiều đối tượng khác nhau. Tại buổi lễ các cơ sở GD cam kết sẽ cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho công dân. Tuần lễ học tập suốt đời sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến này 7/10 với nhiều hoạt động phong phú của các nhà trường, địa phương và hội khuyến học các cấp.

LSO-Ngày 28/9/2012, Sở GD&ĐT, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2012. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo UBND, các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.
Xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nó lại càng có ý nghĩa trong giai đoạn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Học tập suốt đời đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ khi thành lập nước và nêu gương bằng chính tấm gương của Người. Trong những năm qua, cùng với cả nước, Lạng Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp để tuyên truyền vận động và tạo cho người dân có cơ hội học tập suốt đời, tiến tới xây dựng xã hội học tập. Sự lớn mạnh về quy mô, sự đa dạng hóa các loại hình GD&ĐT như các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các Trung tâm học tập cộng đồng, các lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ tại các xã, cụm xã; sự hình thành và duy trì các câu lạc bộ của các ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người dân trau dồi, cập nhật kiến thức để công tác và làm việc tốt hơn.
Với khẩu hiệu “Học để trở thành người công dân tốt”, tuần lễ học tập suốt đời năm nay tập trung triển khai rộng ở tất cả các cơ sở GD, loại hình GD với nhiều đối tượng khác nhau. Tại buổi lễ các cơ sở GD cam kết sẽ cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho công dân. Tuần lễ học tập suốt đời sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến này 7/10 với nhiều hoạt động phong phú của các nhà trường, địa phương và hội khuyến học các cấp.

Minh Hồng