Thứ sáu,  31/03/2023

Quảng Ninh: Biểu dương gương sáng gia đình, dòng họ, đơn vị hiếu học, "ba đỡ đầu" tỉnh lần thứ II

Ngày 11-10, tại TP Hạ Long, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội biểu dương gương sáng gia đình, dòng họ, đơn vị hiếu học, “ba đỡ đầu” lần thứ II.Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị hiếu học và cuộc vận động “Ba đỡ đầu” của tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ được hàng nghìn học sinh nghèo vượt khó; học sinh giỏi thành tài và học sinh khuyết tật vươn lên. Theo đó, toàn tỉnh đã có 16.107 học sinh được đỡ đầu; trong đó có 8.282 học sinh nghèo; 1.005 học sinh khuyết tật và 6.820 học sinh giỏi.Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có 108.991 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học/128.566 hộ đăng ký; 251 dòng họ đạt dòng họ hiếu học/403 dòng họ đăng ký; 536 đơn vị được công nhận đơn vị hiếu học/614 đơn vị đăng...

Ngày 11-10, tại TP Hạ Long, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội biểu dương gương sáng gia đình, dòng họ, đơn vị hiếu học, “ba đỡ đầu” lần thứ II.

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị hiếu học và cuộc vận động “Ba đỡ đầu” của tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ được hàng nghìn học sinh nghèo vượt khó; học sinh giỏi thành tài và học sinh khuyết tật vươn lên. Theo đó, toàn tỉnh đã có 16.107 học sinh được đỡ đầu; trong đó có 8.282 học sinh nghèo; 1.005 học sinh khuyết tật và 6.820 học sinh giỏi.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có 108.991 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học/128.566 hộ đăng ký; 251 dòng họ đạt dòng họ hiếu học/403 dòng họ đăng ký; 536 đơn vị được công nhận đơn vị hiếu học/614 đơn vị đăng ký.

Theo Nhandan