Thứ ba,  21/03/2023

Hòa Bình triển khai phổ cập mầm non năm tuổi

Giờ ăn trưa của các cháu Trường mầm non UNICEF thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Là địa phương khu vực miền núi, tỉnh Hòa Bình là một trong những địa phương có tỷ lệ huy động trẻ năm tuổi đến trường cao nhất cả nước. Với những kết quả đạt được, tỉnh Hòa Bình vừa được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ năm tuổi.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hòa Bình Nguyễn Minh Thành cho biết, thời gian qua việc triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ năm tuổi trên địa bàn đang được các cấp, ngành và địa phương quan tâm để đạt kết quả tốt. Theo đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt đề án PCGDMN cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc bằng quyết tâm mạnh mẽ với các giải pháp như: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, đặc biệt quan tâm giáo...

Giờ ăn trưa của các cháu Trường mầm non UNICEF thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).
Là địa phương khu vực miền núi, tỉnh Hòa Bình là một trong những địa phương có tỷ lệ huy động trẻ năm tuổi đến trường cao nhất cả nước. Với những kết quả đạt được, tỉnh Hòa Bình vừa được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ năm tuổi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hòa Bình Nguyễn Minh Thành cho biết, thời gian qua việc triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ năm tuổi trên địa bàn đang được các cấp, ngành và địa phương quan tâm để đạt kết quả tốt. Theo đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt đề án PCGDMN cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc bằng quyết tâm mạnh mẽ với các giải pháp như: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, đặc biệt quan tâm giáo viên mầm non dạy lớp năm tuổi; thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non và những người tham gia công tác phổ cập; đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị; đẩy mạnh công tác xã hội hóa…

Nhiều địa phương trong tỉnh dù gặp khó khăn nhưng vẫn nỗ lực thực hiện công tác PCGDMN năm tuổi trên địa bàn. Tại huyện Lương Sơn, việc triển khai về PCGDMN cho trẻ năm tuổi trên địa bàn gặp không ít khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực của mình, thời gian qua huyện đã hoàn thành chương trình đúng kế hoạch đề ra. Theo Trưởng phòng GD và ĐT Lương Sơn Nguyễn Thanh Bình, ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh về PCGDMN, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng kế hoạch thực hiện trong toàn huyện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các xã, thị trấn để thông tin đến người dân. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức và phối hợp tốt các nhà trường trong điều tra, cung cấp thông tin phổ cập. Bên cạnh đó, huyện cũng kết hợp giữa nguồn đầu tư của Nhà nước và xã hội hóa giáo dục. Công tác này được đẩy mạnh đã phát huy mạnh mẽ vai trò của các hội, đoàn thể, phụ huynh học sinh trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Do vậy đã huy động được các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, vật chất, ngày công xây dựng trường, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp.

Những nỗ lực của toàn tỉnh Hòa Bình đã mang lại kết quả cao trong việc huy động trẻ cũng như bảo đảm các điều kiện trong giáo dục trẻ năm tuổi. Đến nay, toàn tỉnh có 227 trường/210 xã, phường, thị trấn với 962 điểm trường, 2.518 nhóm, lớp; có 31 trường đạt chuẩn quốc gia. Căn cứ vào các tiêu chí PCGDMN trẻ năm tuổi của Bộ GD và ĐT cho thấy, toàn tỉnh có từ 80% đến 100% lớp mẫu giáo năm tuổi được bố trí phòng học kiên cố, bán kiên cố, đủ thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định; 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (trong đó 20% trên chuẩn và đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp); 100% giáo viên được hưởng thu nhập theo thang bảng lương. Đáng chú ý, trong số trẻ năm tuổi của tỉnh đã có 99,9% ra lớp, học hai buổi/ngày; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 6,4%, thể thấp còi 7,2%… Trong đó, huyện Lương Sơn là một trong những huyện đạt được kết quả cao, với 24 trường mầm non trên địa bàn đều có lớp mẫu giáo năm tuổi được bố trí phòng học kiên cố, bán kiên cố; các phòng học có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định. Đến nay, toàn huyện đã có 19/20 xã, thị trấn đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 95%.

Những kết quả đạt được đang từng bước đưa Hòa Bình trở thành một trong những địa phương đứng đầu cả nước về bảo đảm các tiêu chí về PCGDMN năm tuổi. Tuy đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, nhưng thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục nâng cao nhận thức của các đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò giáo dục mầm non. Đồng thời, đẩy mạnh việc quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non vừa bảo đảm sự thuận tiện trong việc đi lại của trẻ vừa sử dụng có hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất. Đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới nhằm nâng cao chất lượng công tác PCGDMN năm tuổi nói riêng, chất lượng giáo dục mầm non của tỉnh nói chung.

Theo Nhandan