Thứ năm,  23/03/2023

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ VI

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh các học viện, nhà trường toàn quân lần thứ VI.Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi. (Ảnh: MK)Hội thi lần này có 19 đội tham dự đại diện cho các học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong toàn quân. Các đội trải qua 4 vòng thi với các nội dung: Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và những hiểu biết về văn hoá, văn minh nhân loại, lịch sử dân tộc, văn hoá Việt Nam, những thành tựu kinh tế, văn hoá xã hội trong thời kỳ đổi mới với 20 vấn đề thi hùng biện, 830 câu hỏi có 580 câu tự luận, 250 câu trắc nghiệm. Toàn bộ nội dung cuộc thi được đưa vào xử lý qua phần mềm máy tính.Hội thi dự kiến kết thúc vào...

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh các học viện, nhà trường toàn quân lần thứ VI.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi. (Ảnh: MK)

Hội thi lần này có 19 đội tham dự đại diện cho các học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong toàn quân. Các đội trải qua 4 vòng thi với các nội dung: Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và những hiểu biết về văn hoá, văn minh nhân loại, lịch sử dân tộc, văn hoá Việt Nam, những thành tựu kinh tế, văn hoá xã hội trong thời kỳ đổi mới với 20 vấn đề thi hùng biện, 830 câu hỏi có 580 câu tự luận, 250 câu trắc nghiệm. Toàn bộ nội dung cuộc thi được đưa vào xử lý qua phần mềm máy tính.

Hội thi dự kiến kết thúc vào ngày 19/10.

Theo Dangcongsan.vn