Thứ tư,  22/03/2023

ADB cam kết hỗ trợ 90 triệu USD cải thiện giáo dục

Hôm nay 2-11 – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết sẽ cung cấp 90 triệu USD để giúp Việt Nam nâng cao kỹ năng giảng dạy và các môn học về sinh học, hóa học, toán học, vật lý và khoa học xã hội, nhằm giúp cho học sinh tốt nghiệp trung học có các kỹ năng đáp ứng nhu cầu lao động của đất nước.Eiko Izawa, Chuyên gia Giáo dục Cao cấp thuộc Vụ Đông Nam Á của ADB cho biết: "Nền kinh tế thịnh vượng của Việt Nam đã chỉ ra khoảng cách giữa những gì dạy ở trường và những gì nhà tuyển dụng cần. Dự án này sẽ giúp đưa ra thị trường lao động những người trẻ tuổi với sự chú trọng đặc biệt vào việc gia tăng cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, những người có nhu cầu đặc biệt, và sinh viên đến từ các hộ gia đình nghèo".Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông tập trung vào việc cải thiện các tiêu chuẩn giảng dạy thông qua việc giới thiệu các tiêu chuẩn quốc tế, các phương pháp đào tạo mới và cung...

Hôm nay 2-11 – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết sẽ cung cấp 90 triệu USD để giúp Việt Nam nâng cao kỹ năng giảng dạy và các môn học về sinh học, hóa học, toán học, vật lý và khoa học xã hội, nhằm giúp cho học sinh tốt nghiệp trung học có các kỹ năng đáp ứng nhu cầu lao động của đất nước.

Eiko Izawa, Chuyên gia Giáo dục Cao cấp thuộc Vụ Đông Nam Á của ADB cho biết: “Nền kinh tế thịnh vượng của Việt Nam đã chỉ ra khoảng cách giữa những gì dạy ở trường và những gì nhà tuyển dụng cần. Dự án này sẽ giúp đưa ra thị trường lao động những người trẻ tuổi với sự chú trọng đặc biệt vào việc gia tăng cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, những người có nhu cầu đặc biệt, và sinh viên đến từ các hộ gia đình nghèo”.

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông tập trung vào việc cải thiện các tiêu chuẩn giảng dạy thông qua việc giới thiệu các tiêu chuẩn quốc tế, các phương pháp đào tạo mới và cung cấp các tài liệu đào tạo mới, nâng cao chất lượng các chương trình giảng dạy, bao gồm cả đầu tư vào sách giáo khoa và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho các học sinh gặp khó khăn trong học tập. Dự án xây dựng dựa trên sự hỗ trợ trước đó của ADB để cải thiện lĩnh vực này.

Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển mạnh kể từ những năm 1980, với mục tiêu là đạt mức quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2010. Tuy nhiên, tăng trưởng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào lực lượng lao động có kỹ năng đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm. Hiện nay gần 30% lực lượng lao động trẻ – chiếm một nửa lực lượng lao động – đã tốt nghiệp bậc phổ thông trung học.

Mặc dù tỷ lệ nhập học và hoàn thành bậc phổ thông trung học đã tăng mạnh trong thập kỷ qua, hiệu quả học tập vẫn còn tương đối thấp so với các nước thành viên ASEAN khác. Duy trì quá trình học là một vấn đề, với chỉ khoảng ba phần tư số sinh viên nghèo khó hoàn thành bậc trung học, thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Dự án này mở ra cơ hội cho giáo viên được đào tạo ở nước ngoài, nâng cao dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng trang thiết bị phòng thí nghiệm và đồ dùng dạy học cho môn vật lý, hóa học và sinh học đồng thời phát triển các lớp học và tài liệu cho học sinh khuyết tật. Dự án sẽ hỗ trợ mục tiêu cho học sinh dân tộc thiểu số. Dự án sẽ kiểm tra tính khả thi của việc cho phép giáo dục tư nhân với vai trò ngày càng tăng trong khu vực nhà nước thông qua các quan hệ đối tác công tư.

Dự án sẽ này kéo dài trong khoảng bảy năm, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2019.

Theo Nhandan