Thứ năm,  23/03/2023

Chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ và các trường trung cấp chuyên nghiệp rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Bộ GD&ĐT đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại một số cơ sở giáo dục đại học. Theo Bộ GD&ĐT cho biết, không ít các cơ sở giáo dục đại học chưa xây dựng và quản lý sổ sách theo quy định; chưa thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người học theo quy định. Một số nơi thực hiện không đúng quy định như cấp giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc thực hiện không đúng thẩm quyền như chứng thực bản sao so với bản chính. Một số cơ sở giáo dục ĐH thực hiện không đúng việc hủy phôi văn bằng, chứng chỉ; tự xây dựng mẫu phôi văn bằng,...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ và các trường trung cấp chuyên nghiệp rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Bộ GD&ĐT đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại một số cơ sở giáo dục đại học. Theo Bộ GD&ĐT cho biết, không ít các cơ sở giáo dục đại học chưa xây dựng và quản lý sổ sách theo quy định; chưa thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người học theo quy định. Một số nơi thực hiện không đúng quy định như cấp giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc thực hiện không đúng thẩm quyền như chứng thực bản sao so với bản chính.

Một số cơ sở giáo dục ĐH thực hiện không đúng việc hủy phôi văn bằng, chứng chỉ; tự xây dựng mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ không theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tự in phôi văn bằng, chứng chỉ khi chưa được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt và chưa được Bộ GD&ĐT ủy quyền…

Do đó, Bộ yêu cầu sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục kiểm tra lại hệ thống sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ, chấn chỉnh việc xây dựng và quản lý sổ gốc cấp văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định. Các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng mẫu bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc đảm bảo nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc văn bằng, chứng chỉ theo quy định; thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng quy định việc lập hồ sơ quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ; hủy phôi văn bằng, chứng chỉ bị hư hỏng, viết sai, chất lượng không đảm bảo; việc cấp, chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; đồng thời thực hiện ngay việc công bố thông tin cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên trang điện tử của cơ quan, đơn vị.

Các cơ sở giáo dục đại học chỉ thực hiện việc tự in phôi văn bằng, chứng chỉ khi được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt mẫu phôi và khi được ủy quyền tự in phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Bộ GD&ĐT cho biết, hàng năm Bộ tiếp tục thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác này để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học và thẩm quyền của các sở GD&ĐT trong quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, thực hiện quản lý thống nhất về văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Điều 14 Luật Giáo dục.

Theo Dangcongsan.vn