Chủ nhật,  26/03/2023

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm 2013 sẽ được tổ chức vào các ngày 11, 12 và 13-1-2013. Cụ thể, ngày 11-1, thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và buổi thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.Ngày 12-1, thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; buổi thi nói cho các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và buổi thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học. Ngày 13-1, thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Kỳ thi này sẽ tiếp tục tổ chức hình thức thi nói đối với các môn Ngoại ngữ, ở mức độc thoại của thí sinh; đồng thời, triển khai hình thức thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm 2013 sẽ được tổ chức vào các ngày 11, 12 và 13-1-2013. Cụ thể, ngày 11-1, thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và buổi thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.
Ngày 12-1, thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; buổi thi nói cho các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và buổi thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học. Ngày 13-1, thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Kỳ thi này sẽ tiếp tục tổ chức hình thức thi nói đối với các môn Ngoại ngữ, ở mức độc thoại của thí sinh; đồng thời, triển khai hình thức thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT.


Theo Nhandan