Thứ hai,  04/12/2023

Bộ trưởng Nguyễn Quân gặp các tài năng trẻ khoa học và công nghệ

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với các tài năng trẻ khoa học và công nghệ toàn quốc. Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nguyễn Quân và các tài năng trẻ diễn ra tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: MC)Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, từ những đề tài nghiên cứu lớn mà cán bộ trẻ độc lập chủ trì, những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao mang lại giá trị không nhỏ về nhiều mặt, những công trình nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế mà tác giả là những tài năng trẻ... chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào tương lai tươi sáng của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Thành công của các tài năng trẻ khoa học và công nghệ chính là thành công của đất nước.Đề cập tới Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện...

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với các tài năng trẻ khoa học và công nghệ toàn quốc.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nguyễn Quân và các tài năng trẻ diễn ra tại trụ sở
Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: MC)

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, từ những đề tài nghiên cứu lớn mà cán bộ trẻ độc lập chủ trì, những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao mang lại giá trị không nhỏ về nhiều mặt, những công trình nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế mà tác giả là những tài năng trẻ… chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào tương lai tươi sáng của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Thành công của các tài năng trẻ khoa học và công nghệ chính là thành công của đất nước.

Đề cập tới Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh tới những nội dung của Nghị quyết liên quan đến việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính; đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định, các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ khoa học và công nghệ sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục cống hiến, sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của nền khoa học và công nghệ Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng đã giải đáp những vấn đề liên quan đến việc nhân rộng mô hình Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; chế độ đãi ngộ với cán bộ làm khoa học; cơ chế để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học; liên kết giữa nhà khoa học với doanh nghiệp để phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Theo Dangcongsan.vn