Thứ sáu,  02/06/2023

Tăng cường đầu tư cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (QH) tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non và việc bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông. Tham dự, có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH; đại diện lãnh đạo các cơ quan của QH; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành giáo dục mầm non hiện có 345.558 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Nhìn chung, đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên mầm non còn thiếu về số lượng và một bộ phận chưa đạt chuẩn nghề nghiệp. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và việc đưa trẻ mầm non đến trường ở một số địa phương còn nhiều khó khăn do thiếu...

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (QH) tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non và việc bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông. Tham dự, có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH; đại diện lãnh đạo các cơ quan của QH; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành giáo dục mầm non hiện có 345.558 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Nhìn chung, đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên mầm non còn thiếu về số lượng và một bộ phận chưa đạt chuẩn nghề nghiệp. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và việc đưa trẻ mầm non đến trường ở một số địa phương còn nhiều khó khăn do thiếu giáo viên, trường lớp. Thu nhập của giáo viên mầm non ngoài biên chế còn thấp, đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn. Về giáo dục phổ thông, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém như chương trình sách giáo khoa chưa phát huy hiệu quả của chuẩn kiến thức, kỹ năng trong việc biên soạn; chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá đầy đủ ngay từ đầu. Kinh phí đầu tư, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa. Phương thức đánh giá kết quả giáo dục chưa được đổi mới một cách đồng bộ. Chất lượng giáo dục đại trà còn thấp, kiến thức xã hội, kỹ năng thực hành, kỹ năng sống của học sinh còn kém.

Tại phiên giải trình, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan đã tập trung làm rõ một số vấn đề được các đại biểu quan tâm như các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; cơ sở vật chất, tài chính cho giáo dục mầm non; kế hoạch và kết quả thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và chương trình sách giáo khoa phổ thông.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, trong thời gian tới, cần ưu tiên xây dựng đủ phòng học cho giáo dục mầm non, khẩn trương giải quyết chế độ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế. Bên cạnh đó, QH và các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra để bảo đảm có đủ quỹ đất cho giáo dục, chấn chỉnh việc thu các khoản không đúng quy định.

Theo Nhandan