Thứ tư,  28/09/2022

100% số xã, phường ở Thái Bình có Trung tâm học tập cộng đồng

Theo thống kê, đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn ở tỉnh Thái Bình đã có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCÐ), là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển và hoạt động mô hình này.

Theo thống kê, đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn ở tỉnh Thái Bình đã có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCÐ), là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển và hoạt động mô hình này.

Hằng năm, hơn 1,5 triệu lượt người được học về đường lối, chính sách, pháp luật, khoa học – kỹ thuật, đời sống văn hóa, sức khỏe, môi trường, bổ túc văn hóa, tin học và ngoại ngữ. Riêng năm 2012, trung bình mỗi TTHTCÐ thu hút khoảng sáu nghìn lượt người học. Khi xây dựng xã hội học tập, tỉnh Thái Bình coi việc phát triển TTHTCÐ là một thiết chế quan trọng hàng đầu tạo cơ hội cho nhân dân học tập thường xuyên.

Nhằm duy trì hoạt động, Tỉnh ủy Thái Bình hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các TTHTCÐ, tạo điều kiện để người dân thực hiện phương thức “Cần gì học nấy”, góp phần nâng cao dân trí.

Theo Nhandan