Thứ năm,  02/12/2021

Thêm 20 huyện có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, từ kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay sẽ bổ sung thêm học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính của bảy huyện (tại Quyết định số 615/QÐ-TTg ngày 25-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ) và 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên (theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và ý kiến của Ủy ban Dân tộc).

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, từ kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay sẽ bổ sung thêm học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính của bảy huyện (tại Quyết định số 615/QÐ-TTg ngày 25-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ) và 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên (theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và ý kiến của Ủy ban Dân tộc).

Cụ thể học sinh các huyện được bổ sung diện tuyển thẳng gồm: huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh), Bắc Trà My (Quảng Nam), Ðăk Glong, Chư Yút, Ðăk Mil, Ðăk Song, Tuy Ðức (Ðăk Nông), Tân Phú Ðông (Tiền Giang), Trà Cú (Trà Vinh), Ngọc Hồi (Kon Tum),

Ia Grai, Ðức Cơ, Chư Prông (Gia Lai), Ea Súp, Buôn Ðôn (Ðác Lắc), Lộc Ninh, Bù Ðốp, Bù Gia Mập (Bình Phước).

Theo Nhandan