Thứ tư,  08/02/2023

272 lượt trường đại học có số dư thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 272 lượt trường đại học (ĐH) có số thí sinh dôi dư, đạt từ điểm sàn trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng một.
Thí sinh thi ĐH- CĐ 2013. Ảnh: L.H

 – Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 272 lượt trường đại học (ĐH) có số thí sinh dôi dư, đạt từ điểm sàn trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng một.

272 lượt trường đại học có thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng một. Trong đó, khối A có 76 trường đại học (ĐH) có số dư trên sàn so với chỉ tiêu tuyển sinh. Ba trường có số dư thí sinh nhiều nhất là: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có số dư khoảng 9.608 thí sinh; Trường ĐH Cần Thơ có số dư 8.770 thí sinh; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có số dư 7.453 thí sinh.

Đối với khối A1, cả nước có 53 trường ĐH có số dư thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên. Trong đó, ba trường có số dư nhiều nhất là: Trường ĐH Sài Gòn dư 2.588 thí sinh; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh dư 2.463 thí sinh; Trường ĐH Tài Chính Marketing dư 2.050 thí sinh.

Đối với khối B có 55 trường ĐH có số dư trên sàn so với chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với số dư 8.956 thí sinh, tiếp đến là Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội có số dư 8.920 thí sinh và Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh có số dư 7.963 thí sinh.

Đối với khối C có 27 trường có số dư trên sàn so với chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, Trường ĐH Cần Thơ có số dư trên sàn cao nhất là 2.277 thí sinh; Trường ĐH Luật Hà Nội có số dư 1.396 thí sinh và Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh có số dư 1.303 thí sinh.

Đối với khối D1, cả nước có 61 trường có số dư trên sàn so với chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, ba trường có số dư cao gồm: Trường ĐH Sàn Gòn có số dư 4.975 thí sinh; Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) có số dư 3.142 thí sinh và Trường ĐH Hà Nội có số dư là 2.627 thí sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Bùi Văn Ga: Năm nay, các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở tiêu chí bảo đảm chất lượng theo quy định. Các trường sẽ không được tuyển sinh vượt chỉ tiêu đã công bố công khai. Phổ điểm năm nay được trải đều sẽ tạo thuận lợi cho việc tuyển sinh của các trường. Đối với thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng một mà đạt từ điểm sàn trở lên sẽ được cấp ba giấy chứng nhận, có chữ ký của chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường dự thi để các em tham gia xét tuyển các trường khác. Thời gian mỗi đợt xét tuyển là 20 ngày, bắt đầu từ ngày 20-8 đến ngày 31-10 thì kết thúc.

Theo Nhandan