Thứ năm,  02/02/2023

Trao đổi, thảo luận về những vấn đề nhằm phát triển nền toán học

Từ ngày 10 đến ngày 14-8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), diễn ra Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ tám với sự tham dự của hơn 700 cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy toán học trong cả nước.

Từ ngày 10 đến ngày 14-8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), diễn ra Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ tám với sự tham dự của hơn 700 cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy toán học trong cả nước.

Ðây là dịp để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán học cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong 5 năm gần đây; đồng thời trao đổi, thảo luận về những vấn đề cấp thiết nhằm phát triển nền toán học nước nhà. Ngoài năm báo cáo toàn thể của các giáo sư trong nước và quốc tế, Hội nghị còn nghe và trao đổi khoảng 300 báo cáo khoa học tại tám tiểu ban chuyên ngành khác nhau như: Ðại số – hình học – Tôpô, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng, xác suất và thống kê toán học, ứng dụng toán học trong cuộc sống…

Theo Nhandan