Thứ sáu,  03/02/2023

Trao đổi, thảo luận về những vấn đề nhằm phát triển nền toán học

Từ ngày 10 đến ngày 14-8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), diễn ra Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ tám với sự tham dự của hơn 700 cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy toán học trong cả nước.

Từ ngày 10 đến ngày 14-8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), diễn ra Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ tám với sự tham dự của hơn 700 cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy toán học trong cả nước.

Ðây là dịp để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán học cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong 5 năm gần đây; đồng thời trao đổi, thảo luận về những vấn đề cấp thiết nhằm phát triển nền toán học nước nhà. Ngoài năm báo cáo toàn thể của các giáo sư trong nước và quốc tế, Hội nghị còn nghe và trao đổi khoảng 300 báo cáo khoa học tại tám tiểu ban chuyên ngành khác nhau như: Ðại số – hình học – Tôpô, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng, xác suất và thống kê toán học, ứng dụng toán học trong cuộc sống…

Ðổi mới nội dung và yêu cầu chuẩn chương trình Giáo dục đạo đức – công dân

Ngày 10-8, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức Hội thảo quốc gia về Giáo dục đạo đức – công dân trong giáo dục phổ thông. Tại hội thảo, các nhà quản lý, các chuyên gia, thầy giáo, cô giáo tập trung đánh giá chương trình, sách giáo khoa; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục đạo đức – công dân trong thực tế hiện nay, từ đó đưa ra định hướng năm 2015 và những năm tiếp theo.

Theo Thứ trưởng Bộ GD và ÐT Nguyễn Vinh Hiển, vấn đề nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người là một trong những hạn chế cần khắc phục của chương trình, sách giáo khoa hiện nay. Trong khi đó, Nghị quyết đại hội Ðảng lần thứ 11 khẳng định: Ðổi mới chương trình nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Vì vậy, đối với môn học giáo dục đạo đức – công dân, cần đổi mới cách tiếp cận chương trình, đổi mới nội dung và yêu cầu chuẩn chương trình.

Theo Nhandan