Thứ hai,  30/01/2023

Lạng Sơn: Trên 2.000 đồng bào dân tộc được đào tạo nghề

LSO-Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã đào tạo được trên 2.000 lao động thuộc các dân tộc thiểu số.

LSO-Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã đào tạo được trên 2.000 lao động thuộc các dân tộc thiểu số.

Đào tạo nghề thêu cho con em các dân tộc vùng sâu, vùng xa xã Minh Tiến, Hữu Lũng

Các nghề được đào tạo chủ yếu là; kỹ thuật chăm sóc cây trồng, bảo quản nông sản sau thu hoạch, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật nấu ăn, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp, may mặc. Ngoài ra Ban Dân tộc đã mở được 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ các xã vùng sâu, vùng xa với 192 học viên. Các cán bộ được học lồng ghép kiến thức quản lý và một số thao tác kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, điện để hướng dẫn đồng bào các dân tộc thực hành. Từ đó ứng dụng vào lao động sản xuất, làm dịch vụ nâng cao mức sống cho người dân.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC