Thứ hai,  30/01/2023

Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ giáo viên trước thềm năm học mới

LSO-Trong nhiều năm nay, trước yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá và cập nhập những vấn đề mới của công tác GD&ĐT, công tác bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên (CBGV) được coi như “một phần tất yếu” trong hoạt động giáo dục.

LSO-Trong nhiều năm nay, trước yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá và cập nhập những vấn đề mới của công tác GD&ĐT, công tác bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên (CBGV) được coi như “một phần tất yếu” trong hoạt động giáo dục.

 Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và giáo viên cốt cán cấp trung học

Nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của công tác GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay, theo quy định của Bộ GD&ĐT mỗi cán bộ giáo viên phải có 120 tiết bồi dưỡng. Để có thể đáp ứng nghiệm vụ chính trị của từng năm học và căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, theo phương châm “yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu ấy”, ngành GD&ĐT Lạng Sơn đã có kế hoạch chu đáo và chỉ đạo thực hiện một cách có chất lượng và hiệu quả trong công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ.

Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2013, tất cả cán bộ giáo viên của từng cấp học đã thực hiện kế hoạch bồi dưỡng. Ở cấp học mầm non chủ yếu bồi dưỡng để đội ngũ có đủ năng lực thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới; công tác điều tra, thống kê phổ cập. Ở cấp tiểu học, sau lớp bồi dưỡng cho trên 200 giáo viên lớp 1 về Tiếng Việt 1- công nghệ giáo dục, các phòng GD&ĐT đang tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy các lớp 2,3,4 về mô hình trường học mới (VNEN) đã thực hiện tại 81 trường trong dự án và 11 trường nhân rộng. Cấp trung học đang thực hiện bồi dưỡng đội ngũ về những vấn đề mới trong đánh giá chuẩn nghề nghiệp, về hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, về giảng dạy tích hợp tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả, về đổi mới sinh hoạt chuyên môn…Các trường chuyên nghiệp cũng đã tổ chức bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên. Từ nay đến cuối tháng 8/2013, ngành tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng cho CBGV các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú về công tác giáo dục toàn diện và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực. Bồi dưỡng đội ngũ nhân viên thiết bị, thư viện…Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sự phối hợp có hiệu quả giữa các Phòng GD&ĐT với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; giữa Sở GD&ĐT với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác bồi dưỡng chính trị hè cho CBGV với những chuyên đề thiết thực như Nghị quyết của Đảng, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ; giúp đội ngũ có nhận thức đúng đắn, xác định quyết tâm cao trong thực hiện  nhiệm vụ năm học mới.

Cô Đỗ Thanh Loan, Phó Phòng GD&ĐT huyện Bắc Sơn cho biết: những kiến thức được tiếp thu ở lớp tập huấn chuyên môn cũng chỉ là những vấn đề cơ bản. Phòng GD&ĐT và nhất là đội ngũ giáo viên cốt cán cần tìm hiểu thêm để làm sâu sắc các chuyên đề, có cách thức truyền đạt phù hợp với các đối tượng giáo viên để họ có thể áp dụng vào môn học của mình, của trường mình. Thầy giáo Đỗ Hưng Phú, Trường THCS xã Minh Hòa (Hữu Lũng) thì cho rằng, những đợt bồi dưỡng chuyên môn là vô cùng cần thiết và hữu ích, vì kiến thức, khoa học là sự tiến lên không ngừng. Nếu chúng ta chỉ áp dụng những phương pháp và kỹ năng được học tại trường sư phạm cách đây hàng chục năm, chắc chắn sẽ tụt hậu. Tuy nhiên, tiếp thu những vấn đề mới, mang vấn đề ấy truyền đạt lại với đồng nghiệp, cùng nhau bàn bạc thực hiện có hiệu quả là trách nhiệm nặng nề của đội ngũ giáo viên cốt cán của phòng GD.

Trao đổi với chúng tôi về công tác bồi dưỡng CBGV, bà Đoàn Thị Tĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng trong những năm qua, nhờ có công tác bồi dưỡng tập huấn mà trình độ đội ngũ CBGV không ngừng được nâng lên về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ. Tuy vậy, thời gian bồi dưỡng tập trung không được nhiều, nên ngành yêu cầu việc bồi dưỡng phải gắn liền với “tự bồi dưỡng”. Do vậy, ý thức tự giác, tinh thần tự học của mỗi cán bộ giáo viên mang ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác bồi dưỡng.

MINH HỒNG