Thứ sáu,  03/02/2023

Thanh tra các cấp học trong năm học 2013-2014

Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đã lên kế hoạch thực hiện công tác thanh tra năm học 2013-2014 của các cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp và đại học tập trung vào các vấn đề nóng.
Năm học 2013-2014, hoạt động thanh tra sẽ được tiến hành với các nhóm vấn đề của từng cấp học. (Ảnh minh họa)

– Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đã lên kế hoạch thực hiện công tác thanh tra năm học 2013-2014 của các cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp và đại học tập trung vào các vấn đề nóng.

Theo đó, bên cạnh hoạt động thanh tra hành chính theo quy định, các Sở GD-ĐT sẽ thực hiện thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các nhóm vấn đề của từng cấp học.

Cụ thể, đối với Giáo dục mầm non sẽ tập trung thanh tra các nhóm vấn đề: Thanh tra việc thành lập cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; việc chuyển đổi trường mầm non ngoài công lập sang công lập theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009; việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015; việc xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng;

Đối với Giáo dục phổ thông: Thanh tra việc thực hiện nội dung giáo dục linh hoạt, phù hợp với đối tượng, thực tế địa phương theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai Đề án Tiếng Anh trong giáo dục phổ thông; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; việc triển khai xây dựng và phát triển trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dạy học có yếu tố nước ngoài; việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học; quy định về tuyển sinh, quản lý dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh; việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng; việc xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia;

Đối với Giáo dục thường xuyên: Thanh tra việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; việc thực hiện các chương trình, nội dung, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; việc xóa mù chữ cho người lớn, dạy học đáp ứng yêu cầu của người học; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; đánh giá theo chuẩn giám đốc trung tâm, chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Đối với Giáo dục chuyên nghiệp, đại học: Thanh tra việc thực hiện cam kết thành lập trường; mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài; việc thực hiện quy định công khai chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc thực hiện quy định về chỉ tiêu tuyển sinh; việc kiểm định chất lượng giáo dục; việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội.

Việc thanh tra cũng được tiến hành với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, với các nội dung chính: Thanh tra công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện (UBND huyện) về quy mô phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới trường lớp ở địa phương; thành lập, giải thể đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc thẩm quyền; bảo đảm đủ biên chế công chức, viên chức sự nghiệp, cân đối về chuyên môn đào tạo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước, ban hành các chủ trương, biện pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục; Thanh tra công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, kiểm định chất lượng giáo dục, dạy thêm, học thêm, thu chi ngoài học phí, dạy trước chương trình đối với lớp 1; đánh giá chuẩn giáo viên, hiệu trưởng; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý…

Giám đốc các Sở GD-ĐT sẽ tổ chức và phê duyệt Kế hoạch thanh tra và tạo điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng hoạt động thanh tra giáo dục tại địa phương. Dự kiến, Thanh tra Sở GD&ĐT sẽ thực hiện thanh tra hành chính đạt khoảng 15% đơn vị trực thuộc.

Theo Nhandan.vn