Chủ nhật,  05/02/2023

Phấn đấu “Ba tốt” trong năm học mới 2013-2014

LSO-Hôm nay, 5/9/2013, cùng với trên 17 triệu học sinh  phổ thông trong cả nước, trên 175 ngàn học sinh của gần 700 trường và cơ sở giáo dục tỉnh Lạng Sơn phấn khởi bước vào năm học mới.

LSO-Hôm nay, 5/9/2013, cùng với trên 17 triệu học sinh  phổ thông trong cả nước, trên 175 ngàn học sinh của gần 700 trường và cơ sở giáo dục tỉnh Lạng Sơn phấn khởi bước vào năm học mới. Với sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp “trồng người” các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh đã đến dự khai giảng với các nhà trường, cùng chung vui với ngày hội giáo dục.

Chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới của Trường THPT Cao Lộc – Ảnh: MINH HỒNG

Năm học mới đến khi toàn ngành GD&ĐT Lạng Sơn vừa đi qua một năm đầy quyết tâm và thu được những thành tích phấn khởi. Các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch về GD&ĐT của tỉnh giai đoạn 2012-2015, đến năm 2020 được ngành chủ động tham mưu và triển khai. Các cuộc vận động của ngành đã và đang đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giáo dục. Vượt qua những khó khăn ban đầu, sau 2 năm thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, toàn tỉnh đã có 118/226 đơn vị đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 52,2%. Công tác chuyển đổi, thành lập mới các trường phổ thông dân tộc bán trú được thực hiện nhanh; chất lượng giáo dục phổ thông và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được nâng lên một bước. Những thành tựu đó không những góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội trong năm 2013, mà còn là tiền đề quan trọng để ngành bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2013-2014.

Năm học 2013-2014 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện những quyết sách lớn của Đảng và nhà nước về công tác GD&ĐT giai đoạn 2011-2015. Năm học này, toàn ngành tập trung ưu tiên thực hiện nhiệm vụ tổng quát “Nâng cao chất lượng giáo dục và phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi” với mục tiêu chung là chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và từng bước hội nhập quốc tế, toàn ngành quyết tâm phấn đấu thực hiện “Ba tốt”: quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt. Quán triệt nhiệm vụ năm học mới của Bộ GD&ĐT, triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác GD&ĐT năm học 2013-2014, ngành GD&ĐT Lạng Sơn đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Lãnh đạo Ngân hàng SacomBanK trao học bổng cho học sinh giỏi trường THPT Cao Lộc – Ảnh: MINH HỒNG

Bước vào năm học mới, ngành GD&ĐT có những thuận lợi lớn; đó là chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý gần 1.600 người của ngành ngày một nâng cao với 100% đạt chuẩn trở lên, cấp học mầm non và phổ thông đã có trên 60% cán bộ trên chuẩn (cao nhất là cấp tiểu học với tỷ lệ 80,43%, thấp nhất là giáo dục thường xuyên (GDTX) với 22,2%). Đội ngũ nhà giáo đã có 98,5% đạt chuẩn trở lên, trong đó các cấp học như tiểu học, THPT, GDTX có tỷ lệ 100% đạt chuẩn trở lên. Để thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, ông Phạm Ngọc Thưởng, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt” gắn với các việc làm cụ thể để thực hiện nhiệm vụ năm học. Tổng kết 5 năm thực hiện và duy trì phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các nhà trường; phát huy “hiệu ứng” của phong trào trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện CSVC nhà trường, xây dựng nhà trường văn minh, xanh, sạch đẹp, tạo môi trường sư phạm lành mạnh để giáo dục học sinh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe, ý thức tuân thủ pháp luật trong đội ngũ CBGV và HSSV; triển khai  việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các nhà trường. Tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; phấn đấu có thêm 56 xã đạt chuẩn, đưa tổng số đơn vị đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của toàn tỉnh lên 174 xã (đạt tỷ lệ 77%), tạo điều kiện để toàn tỉnh hoàn thành phổ cập vào năm 2015. Đẩy nhanh việc chuyển đổi và thành lập mới loại hình trường Phổ thông dân tộc bán trú; triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới (VNEN) ở cấp tiểu học; đổi mới giáo dục phổ thông và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học của các em học sinh trường THCS xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn – Ảnh: HỒ XUÂN HƯƠNG

Tuy còn nhiều khó khăn, nhất là kinh phí xây dựng và mua sắm CSVC cho giáo dục song theo Giám đốc Sở GD&ĐT, sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân được ngành GD&ĐT coi là nguồn lực quan trọng có tác dụng phối hợp, thúc đẩy nỗ lực trong ngành, tạo thành sức mạnh vật chất và tinh thần để ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014.

MINH HỒNG