Thứ sáu,  31/03/2023

Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục hàng ngày

Các trường phổ thông cũng như các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp không được bắt buộc học sinh, sinh viên phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường cũng như không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.
Mẫu đồng phục phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, ổn định, dễ tìm mua hoặc may. Ảnh: L.H

 – Các trường phổ thông cũng như các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp không được bắt buộc học sinh, sinh viên phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường cũng như không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.

Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa chỉ đạo việc triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014, nêu rõ học sinh không bắt buộc phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường. Tùy theo điều kiện và nếu Ban đại diện Cha mẹ học sinh đề nghị thì chỉ cần quy định mặc đồng phục một buổi/tuần vào ngày phù hợp.

Việc may và mặc đồng phục trong trường phổ thông cần phải được sự đồng ý và thống nhất của Hội đồng Trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Mẫu đồng phục phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, ổn định, dễ tìm mua hoặc may.

Trong văn bản, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các nhà trường tạo điều kiện thuận lợi gia đình học sinh tự mua sắm đồng phục theo mẫu của nhà trường,không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.

Đối với các đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp cũng không bắt buộc sinh viên mặc đồng phục, mà chỉ ban hành các quy định cụ thể về trang phục của sinh viên khi đến trường để đảm bảo sự nghiêm túc của môi trường giáo dục mà không gây khó khăn cho sinh viên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT rà soát, báo cáo gấp việc thực hiện các quy định về đồng phục của các trường, kết quả giám sát kiểm tra trong việc thực hiện may và mặc đồng phục của các trường: về mẫu mã, thời gian mặc đồng phục, sự thống nhất của Ban đại diện phụ huynh và Nhà trường và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục vi phạm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Theo Nhandan.vn