Thứ sáu,  24/03/2023

Ðổi mới quản lý giáo dục đại học

Ngày 11-9, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức tổng kết ba năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ GD và ÐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học (ÐH) giai đoạn 2010-2012. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và phát biểu ý kiến.

Ngày 11-9, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức tổng kết ba năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ GD và ÐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học (ÐH) giai đoạn 2010-2012. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và phát biểu ý kiến.

Theo đánh giá của Bộ GD và ÐT, ba năm thực hiện, công tác đổi mới quản lý giáo dục ÐH được triển khai một cách sâu rộng, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Cả nước có 392/420 trường (đạt tỷ lệ 93,3%) xây dựng cam kết chất lượng đào tạo; 404/420 trường ÐH, CÐ (đạt tỷ lệ 96%) tổ chức rà soát, bổ sung các chỉ số hoặc xây dựng mới chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Cả nước xây mới được 251 khối nhà, đáp ứng 330 nghìn chỗ ở cho sinh viên. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, riêng năm 2012, Bộ GD và ÐT đã đình chỉ tuyển sinh đối với bốn trường và đình chỉ tuyển sinh 17 ngành thuộc tám trường ÐH, CÐ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Qua ba năm thực hiện đổi mới quản lý giáo dục ÐH đã mang lại năm kết quả nổi bật. Ðó là: Yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục ÐH được quán triệt ở tất cả các trường; nhiều nội dung, yêu cầu lớn về đổi mới quản lý nêu ra đến nay đã được triển khai thường xuyên; các nội dung đổi mới đều có các mô hình làm tốt như mô hình chuẩn đầu ra, kiểm định chất lượng; một số nội dung đã triển khai được trên diện rộng, nhiều tỷ lệ về đánh giá chất lượng ba năm trước đây không có, nay đã được triển khai với tỷ lệ cao; tổng thể các giải pháp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục; hai chương trình lớn có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ đạt kết quả cao (Chương trình Tín dụng học sinh, sinh viên tăng quy mô và định mức cho vay; chương trình ký túc xá giải quyết chỗ ở cho 330 nghìn chỗ ở cho sinh viên) góp phần nâng cao chất lượng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu, đến năm 2014, Bộ GD và ÐT cần tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35/2009 về đổi mới một số cơ chế tài chính trong GD và ÐT của Quốc hội để đánh giá và có đề xuất cho giai đoạn tiếp theo. Ðẩy mạnh phân cấp theo Nghị định 115/2010/NÐ-CP. Riêng vấn đề tự chủ trong tuyển sinh cần tính đến vấn đề tự chủ theo năng lực nhưng gắn với nhu cầu xã hội và quy hoạch nguồn nhân lực. Mặt khác, tiêu chí điều kiện cơ sở vật chất và con người để xác định chỉ tiêu tuyển sinh là hợp lý nhưng điều kiện về quản lý chưa có. Vì vậy, Bộ GD và ÐT cần có hướng dẫn về điều kiện quản lý tốt để trao quyền tự chủ cho các trường. Cần sớm thành lập hội đồng các hiệu trưởng cùng khối ngành nghề để trao đổi, góp phần xây dựng chuẩn đầu ra. Cần có lộ trình để các trường bảo đảm các yêu cầu về quản lý. Trên cơ sở sơ kết Nghị định 115/2010/NÐ-CP Bộ GD và ÐT cần có văn bản phối hợp bộ, ngành, địa phương về quản lý các trường ÐH. Bộ GD và ÐT cần có lộ trình kế hoạch hai năm đến năm 2015 về nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới giáo dục ÐH. Chính phủ cam kết đầu tư cho các trường ÐH lớn…

Theo Nhandan.vn