Thứ ba,  21/03/2023

Ninh Bình: Hàng trăm nghìn lượt người được Quỹ khuyến học hỗ trợ

Từ năm 2008 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát động phong trào "Xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài" nhằm hỗ trợ, khuyến khích thế hệ trẻ ở địa phương tham gia học tập, sáng tạo nghệ thuật đạt thành tích cao.

Từ năm 2008 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát động phong trào “Xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài” nhằm hỗ trợ, khuyến khích thế hệ trẻ ở địa phương tham gia học tập, sáng tạo nghệ thuật đạt thành tích cao. 

Hiện nay, chín cơ quan đoàn thể trong tỉnh ký kết với chính quyền địa phương phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài ở hầu hết các thôn xóm, dòng họ, xã, phường. Nhờ đó, số hội viên tham gia Quỹ ngày càng tăng.

Cụ thể, năm 2008, tỉnh Ninh Bình có 161 nghìn hội viên (bằng 17% số dân trong tỉnh), đến nay nâng lên gần 300 nghìn người (bằng 28,2% số dân toàn tỉnh) với hơn 2,8 nghìn chi hội cơ sở.

Ngoài Quỹ khuyến học chung của tỉnh, năm 2012, tỉnh Ninh Bình còn xây dựng Quỹ khuyến học Đinh Bộ Lĩnh với số tiền 19 tỷ đồng nâng tổng số tiền thuộc Quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh lên hơn 50 tỷ đồng.

Trong năm năm (2008-2013), Quỹ khuyến học, khuyến tài các cấp ở Ninh Bình tổ chức khen thưởng hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên, vận động viên, văn nghệ sĩ, hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi trong tỉnh. Các huyện có phong trào xây dựng Quỹ Khuyến học đạt kết quả khá là: Yên Khánh, Kim Sơn, Yên Mô, Nho Quan, Hoa Lư, Gia Viễn, TP Ninh Bình và thị xã Tam Điệp.

Theo Nhandan