Chủ nhật,  03/07/2022

Tìm giải pháp giáo dục,định hướng nhân cách cho thanh niên

Chiều 9-11, tại Hà Nội, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị "Nhân cách của thanh niên - Những giải pháp cơ bản, đồng bộ và kịp thời". Các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Ðắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ trì Hội nghị.

Chiều 9-11, tại Hà Nội, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị “Nhân cách của thanh niên – Những giải pháp cơ bản, đồng bộ và kịp thời”. Các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Ðắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, ở nước ta hiện nay còn một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bàng quan chính trị, lối sống thực dụng, buông thả, không có hoài bão. Những biểu hiện tiêu cực nói trên là mục tiêu khai thác, lợi dụng của các thế lực thù địch, là nguy cơ đe dọa tương lai  của  thanh  niên,  cản  trở

sự phát triển của xã hội. Trong khi đó, vai trò của gia đình, nhà trường, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức Ðoàn chưa tác động sâu sắc tới đoàn viên, thanh niên, nhất là những người ở vùng dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa. Việc nắm bắt, định hướng tư tưởng chưa kịp thời; tổng kết và nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác giáo dục của Ðoàn còn hạn chế…

Hội nghị tập trung phân tích sâu và làm rõ thực trạng, nguyên nhân của những hạn chế trong đạo đức, lối sống, nhân cách của thanh, thiếu niên hiện nay; dự báo xu hướng tác động của các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội đến môi trường học tập, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh chia sẻ những mô hình, điển hình tiêu biểu có ý nghĩa nhân rộng, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp giáo dục, bồi dưỡng, định hướng nhân cách cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, nhất là chú trọng cách thức giáo dục phù hợp từng vùng miền, khu vực, địa phương và đặc điểm tâm lý đoàn viên, thanh niên.

Theo Nhandan