Thứ sáu,  01/07/2022

Tăng cường kết nối giáo dục đại học trên tầm quốc tế

Ngày 26-11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Anh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức hội nghị đối thoại giáo dục toàn cầu “Kết nối Châu Á - Chuẩn bị cho giáo dục đại học (ĐH) đáp ứng các nhu cầu thế kỷ 21”.

 – Ngày 26-11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Anh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức hội nghị đối thoại giáo dục toàn cầu “Kết nối Châu Á – Chuẩn bị cho giáo dục đại học (ĐH) đáp ứng các nhu cầu thế kỷ 21”.

Hội nghị thu hút các nhà quản lý, các chuyên gia, lãnh đạo các trường ĐH, doanh nghiệp của Việt Nam, Vương quốc Anh, Australia, Trung Quốc, Lào, Myanmar… tham dự tập trung thảo luận về: Mô hình các trường ĐH trong tương lai; quản trị và quản lý giáo dục ĐH; nâng cao chất lượng nhằm tăng cường hợp tác trong giáo dục ĐH; nghiên cứu và vai trò của các ngành công nghiệp trong việc thương mại hóa các sáng chế.

Ngoài ra, các nhà quản lý, các chuyên gia… cũng sẽ đề xuất những sáng kiến dựa trên kinh nghiệm thực tế về bảo đảm chất lượng và hiệu quả của giáo dục ĐH đối với chiến lược phát triển của từng quốc gia và sự hợp tác lâu dài ở khu vực trong thế kỷ 21.

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Giáo dục ĐH, vị trí của giáo dục ĐH trong sự phát triển của các quốc gia hiện nay đã thay đổi nhiều so với trước đây. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi nhu cầu về nhân lực bậc cao ngày càng tăng với sự cạnh tranh khốc liệt của các nền kinh tế tri thức, giáo dục ĐH có vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của từng quốc gia.

Tại Việt Nam, các trường ĐH đã nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, trong đó có vấn đề hợp tác với các ĐH trên thế giới, góp phần mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao. Việc chia sẻ kinh nghiệm, tạo thêm động lực và những đột phá mới ở cả cấp quốc gia và khu vực, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững và lâu dài giữa các nền giáo dục ĐH của các nước, giữa các trường ĐH và doanh nghiệp hoặc giữa các trường ĐH với các ngành công nghiệp… là cần thiết. Điều đó sẽ hướng tới đáp ứng nhu cầu cùng tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, khu vực và toàn thế giới trong thế kỷ 21.

Theo Nhandan.vn