Thứ tư,  28/07/2021

Tình trạng hồ sơ ảo đăng ký dự thi đại học, cao đẳng ngày càng giảm

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa cho biết, tổng số hồ sơ thí sinh dự thi đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ) năm 2014 nộp theo tuyến các sở GD và ÐT (chưa kể hồ sơ nộp trực tiếp tại các trường và hồ sơ khối quân đội, công an) trên cả nước là hơn 1,427 triệu hồ sơ. Trong đó, hồ sơ đăng ký dự thi ÐH là gần 1,169 triệu, chiếm 82%; CÐ là hơn 258 nghìn, chiếm 18%.

Thống kê cho thấy, số lượng hồ sơ dự thi ÐH ở phần lớn các khối đều giảm so với năm trước, như khối A có hơn 447,9 nghìn hồ sơ, chiếm 38,3% (giảm 0,8%); khối A1 có hơn 131 nghìn hồ sơ, chiếm 10,1% (giảm 0,1%); khối D1 có hơn 192,1 nghìn hồ sơ, chiếm 16,4% (giảm 0,6%); khối B không giảm, có hơn 271,6 nghìn hồ sơ, chiếm 23,2%. Riêng khối C có hơn 75,28 nghìn hồ sơ, chiếm 6,4% (tăng 0,4%). Ðối với hồ sơ đăng ký dự thi CÐ phần lớn các khối giảm, chỉ có khối C có hơn 18,17 nghìn, chiếm 7% (tăng 0,9%); các khối năng khiếu, nghệ thuật… tăng 1,2%. Theo đánh giá của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD và ÐT), số hồ sơ năm nay tăng khối ngành khoa học xã hội nhưng giảm đáng kể ở các khối ngành khác cho thấy tình trạng hồ sơ ảo đang ngày càng giảm.

Theo Nhandan