Thứ sáu,  01/07/2022

Quy định quản lý tài chính đối với đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Các Bộ: Giáo dục và Ðào tạo; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên; tổ chức quốc tế được phép hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, các cơ sở giáo dục được phép hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện công tác kế toán, kiểm toán và đóng thuế theo quy định… Thông tư nêu rõ, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tự quyết định mức thu theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy để tái đầu tư và phát triển. Mức thu học phí của toàn khóa học phải được công khai với người học trước khi tuyển sinh.

Theo Nhandan