Thứ bảy,  01/10/2022

Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ngày 17-3, dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) và khó khăn" vừa được khởi công tại huyện Tam Đường (Lai Châu). Dự án do tổ chức Aide et Action Việt Nam, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) và Liên minh châu Âu đồng tài trợ với tổng kinh phí khoảng 13 tỷ đồng. 

Dự án được thực hiện từ năm 2016 đến 2018, tại ba xã Tà Lèng, Nùng Nàng và Khun Há, nhằm giúp trẻ em vùng DTTS tại các khu vực khó khăn của tỉnh Lai Châu được tiếp cận nền giáo dục mầm non và tiểu học có chất lượng và phù hợp…

Theo Nhandan