Thứ bảy,  22/01/2022

Bất cập trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

LSO-Hoạt động giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) chủ yếu được thực hiện trong năm học từ tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau. Do tính chất đặc thù này nên việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) cũng còn nhiều bất cập và lúng túng. Ngành GD&ĐT Lạng Sơn kịp thời có chỉ đạo, điều chỉnh để khắc phục.
Giáo viên và học sinh Trường THPT Bình Gia trong giờ học môn sinh học

Ngành GD&ĐT Lạng Sơn hiện có trên 21.000 CB,CCVC. Sở GD&ĐT trực tiếp quản lý các phòng chuyên môn và 41 đơn vị sự nghiệp với số lượng  trên 2.330 cán bộ, nhân viên; các phòng GD&ĐT cấp huyện và số CBCCVC còn lại do UBND cấp huyện quản lý. Từ năm 2016 đến nay, việc đánh giá, phân loại viên chức của ngành thực hiện theo Nghị định 56, ngày 9/6/2015 của Chính phủ “Về đánh giá và phân loại CBCCVC” và Hướng dẫn 233, ngày 27/11/2015 của Sở Nội vụ. Theo đó, công chức làm việc tại sở, công chức là thủ trưởng và viên chức là cấp phó ở 41 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở do giám đốc sở quyết định. Trưởng các phòng GD&ĐT cấp huyện và hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường: mầm non, tiểu học, THCS (trừ trường dân tộc nội trú cấp huyện) do UBND cấp huyện quyết định. Thời điểm đánh giá là sau khi kết thúc năm học.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Quy định này gây ra một số bất cập, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ nhất là về phân cấp đánh giá, giám đốc sở phải thực hiện đánh giá, phân loại trên 150 người là công chức cơ quan, người đứng đầu và viên chức quản lý ở 41 đơn vị sự nghiệp. Như thế có thể không đảm bảo sát sao, chính xác. Thứ hai là về thời điểm đánh giá, đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được đánh giá vào cuối năm học nhưng từ cuối năm học đến cuối năm dương lịch lại có vi phạm cần bị xử lý thì kết quả đánh giá của năm đó không còn phù hợp cho cả năm dương lịch. Ví dụ 1 giáo viên trong tháng 6 (sau khi kết thúc năm học) được đánh giá hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng cuối năm dương lịch (tháng 9 đến tháng 12), lại vi phạm kỷ luật bị xử lý thì vi phạm này sẽ đánh giá vào năm dương lịch hay cho năm học sau vì cuối năm dương lịch lại là học kỳ 1 của năm học sau. 

Ông Bùi Văn Quang, Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở GD&ĐT cho biết: Từ năm học 2015 – 2016 đến nay, ngành chưa có trường hợp nào vi phạm kỷ luật bị xử lý rơi vào tình huống như trên. Để khắc phục việc phân cấp đánh giá; tránh trường hợp đánh giá 2 lần đối với 1 lần vi phạm của CBCCVC (1 lần cho năm học, 1 lần cho năm dương lịch), từ năm học 2016 – 2017, sở đã điều chỉnh lại công tác này cho phù hợp.

Theo đó từ năm nay, giám đốc sở chỉ thực hiện việc đánh giá công chức của sở và công chức là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; ủy quyền cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đánh giá, phân loại viên chức là cấp phó. Về thời điểm đánh giá, sở chỉ đạo sử dụng kết quả năm học liền kề (các tháng cuối năm dương lịch) làm căn cứ để bổ sung vào kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC trong năm dương lịch và không sử dụng kết quả đó đối với trường hợp có vi phạm vào đánh giá trong năm học sau.

Sự điều chỉnh này nhận được sự đồng tình của các đơn vị trực thuộc. Ông Đặng Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Bắc (thành phố Lạng Sơn) cho biết: Trường có 1 công chức, 3 viên chức quản lý, 145 viên chức là giáo viên, nhân viên trong diện đánh giá, phân loại. Trong tháng 6/2017, trường tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên. Một điểm mới là năm nay, hiệu trưởng được ủy quyền đánh giá toàn bộ viên chức kể cả viên chức cấp phó thay vì giám đốc sở đánh giá như năm học trước. Điểm mới này đảm bảo việc đánh giá sát thực tế, khách quan, công bằng và chính xác hơn. 

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, về lâu dài, sự bất cập trong đánh giá phân loại CBCCVC của ngành cũng cần được giải quyết. Như việc đánh giá viên chức quản lý (cấp phó) nên phân cấp cho người đứng đầu các đơn vị, trường học. Thời điểm đánh giá, phân loại cần được quy định cụ thể hơn nữa. Sở đang tiếp tục đề nghị ngành chức năng và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới.

MINH ĐỨC