Ảnh minh họa: KS

Theo đó, để phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông liên hệ: 0995.67.67.67, 0692.342.608 (Cục Cảnh sát giao thông).

Để phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân có thể liên hệ các số: 0983.60.8989 (Vụ Vận tải – Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0916.60.8085 (Vụ An toàn giao thông– Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0903.479.808 (Vụ Kết cấu hạ tầng đường bộ– Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0964.045.445 (Vụ Vận tải – Bộ Giao thông vận tải);  0962.665.953 (Thanh tra Bộ Giao thông vận tải); 0915.86.9900 (Kiểm soát tải trọng xe– Tổng cục đường bộ Việt Nam).

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, người dân liên hệ theo các số: 0865367565 (Cục Đường sắt Việt Nam).

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, người dân liên hệ theo số: 0916.562.119.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, người dân liên hệ theo các số: 0243.5481888, 0942.10.74.74.

Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ các số: 0989.088.719 (Văn phòng Ủy ban ATGTQG); 0977.497.891 (Vụ An toàn giao thông– Bộ GTVT); 0981.759.328 (Văn phòng Ủy ban ATGTQG); 0941.329.634 (Văn phòng Ủy ban ATGTQG); 0936.198.387 (Văn phòng Ủy ban ATGTQG).

Ủy ban ATGTQG đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn./.