Thứ sáu,  30/07/2021

Phát triển giao thông nông thôn ở Đình Lập: Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm

(LSO) – Từ năm 2016 trở lại đây, phong trào phát triển giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm được huyện Đình Lập triển khai có hiệu quả. Nhờ đó, trong giai đoạn này, huyện đã cứng hóa thêm 218 km đường giao thông nông thôn, Nhân dân góp ngày công và tiền mặt trị giá hơn 10 tỷ đồng và hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để làm đường.

Trước năm 2016, Cường Lợi là xã có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chậm phát triển, các tuyến đường trục xã, liên thôn đều là đường đất. Trong đó,  7 km đường trục xã chưa được cứng hóa; 12,5 km đường trục thôn, ngõ xóm mới cứng hóa được khoảng 3,7 km (30%).

Ông Nông Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Cường Lợi cho biết: Để củng cố kết cấu hạ tầng giao thông, xã đã lập danh mục cứng hóa các tuyến đường theo từng năm trình UBND huyện để xin xi măng và các vật tư khác. Gắn với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thấy được lợi ích của việc củng cố hạ tầng giao thông, tự nguyện đóng góp nguồn lực để làm đường.

Đường trục xã Quang Hòa (xã Cường Lợi) – Hin Đăm (xã Kiên Mộc) được cứng hóa năm 2020

Nhờ sự quan tâm của huyện và sự vào cuộc của người dân, phong trào làm đường của xã Cường Lợi ngày càng phát triển, từ năm 2016 đến hết 2020, từ nguồn lực Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân đối ứng, xã Cường Lợi đã cứng hóa được 10,9 km đường trục thôn, ngõ xóm. Tổng giá trị quy ra tiền do Nhân dân đóng góp ước đạt hơn 2 tỷ đồng. Qua đó, nâng tỷ lệ đường trục thôn, ngõ xóm được cứng hóa toàn xã đạt 87,2%. Cũng trong giai đoạn này, thực hiện 4 dự án hạ tầng giao thông nông thôn trục xã, người dân xã Cường Lợi đã hiến hơn 25,7 nghìn m2 đất để Nhà nước mở rộng nền, mặt đường.

Kiên Mộc là xã đặc biệt khó khăn và có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chậm phát triển. Thời điểm năm 2016, toàn xã mới cứng hóa được 3,5 km đường ngõ, xóm tương đương 8,7%; đường trục thôn cứng hóa được 1 km tương đương 6% và đường trục xã vẫn là đường đất. Thực hiện chương trình phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 theo phương châm Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm, hệ thống kết cấu hạ tầng của xã đã có bước thay đổi vượt bậc. Nhân dân xã Kiên Mộc đã hiến 5.177 m2 đất, đóng góp tiền, ngày công trị giá gần 1,5 tỷ đồng để mở rộng nền, mặt đường. Đến nay, tỷ lệ đường trục xã được cứng hóa đạt 100%; đường trục thôn cứng hóa được 12 km, tương đương 72,72%; đường ngõ xóm cứng hóa được 20,5 km, tương đương 51,2%.

Ông Vi Minh Tuấn, thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc – người đã hiến 1.500 m2 đất để làm 1,9 km đường trục xã cho biết: Gia đình hiến đất để làm đường là vì nghĩ rằng có đường sẽ thuận lợi hơn để phát triển kinh tế, con em đi học được dễ dàng, giao thương được thuận lợi.

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Đình Lập, trong giai đoạn 2016 – 2020 toàn huyện đã cứng hóa được 218 km đường giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm. Các xã đã sử dụng hết 25 nghìn tấn xi măng; người dân khai thác hơn 57 nghìn m3 cát, đá, huy động tiền mặt, ngày công trị giá 10,5 tỷ đồng và hiến hơn 30 nghìn m2  đất để làm đường.

Ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Phát triển giao thông nông thôn được huyện xác định là công tác trọng tâm hằng năm. Để thực hiện có hiệu quả, trong những năm qua, huyện đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền vận động Nhân dân chung sức tham gia đóng góp nguồn lực để làm đường. Nhờ sự quan tâm của tỉnh và sự đồng lòng của người dân, kết cấu hạ tầng giao thông của huyện Đình Lập đã từng bước được củng cố và phát triển, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn.

TRANG NINH